Випускники

Кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників

Визначити траєкторію працевлаштування випускників Університету, включаючи аналіз їх кар’єрного розвитку та досягнень у відповідних галузях; ступінь задоволення освітнім процесом в Університеті. З’ясувати рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм Університету та забезпечення їх відповідності сучасним вимогам ринку праці і потребам здобувачів вищої освіти.

Посилання

 

Подати документи