Служба охорони праці
Посада ПІБ
Начальник Коломієць Іван Дмитрович
Інженер І кат. Борисенко Микола Іванович

Служба охорони праці ОДАУ підпорядковується безпосередньо ректору і функціонує як самостійний підрозділ.

Служба охорони праці університету створена згідно з Законом України „ Про охорону праці ” для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки, або на рік в залежності від посади.

Робота служби охорони праці університету здійснюється відповідно до плану роботи та графіків обстежень.

Ректор забезпечує стимулювання роботи працівників служби охорони праці.

Основними завданнями служби охорони праці ОДАУ є:

  • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та співробітників;
  • вивчення та сприяння впровадженню в навчальний процес та виробництво досягнень науки й техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту людей;
  • контроль за дотриманням робітниками та співробітниками університету вимог законів та нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах університету;
  • інформування та надання роз’яснень робітникам та співробітникам університету з питань охорони праці.

 

Контакти:

м. Одеса, вул. Канатна, 99 НК1-а к.303а

т. (048)7724-37-63

Подати документи