Одеський державний
аграрний університет

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

 

 

Завідувач кафедри,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Різничук Ігор Федорович
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

 

 

 

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринБогдан Микола Кирилович -к. с.-г. н., доцентКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринНіколенко Ігор Володимирович- к. с.-г. н.Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринСоболев Олександр Іванович- доктор с/г наук, професорКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринШевченко Оксана Борисівна-к.вет.наук, доцентКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринЄмець Зоя Василівна- кандидат с/г наук, доцентКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринасистент Кишлали Олена КостянтинівнаКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринасистент Мажиловська Крістина РобертівнаКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринасистент Гурко Євгенія ЮріївнаКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринасистент Гарбар Анастасія ВолодимирівнаКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринМаксимюк Галина Олексіївна -ст. лаборантКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин
Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тваринСлюсаренко Вікторія Сергіївна-лаборант кафедриКафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету є основною у системі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Основними дисциплінами, які викладаються на кафедрі є «Генетика тварин», «Розведення тварин», «Селекція тварин», «Годівля тварин», «Технологія виробництва кормів та кормових добавок», «Технологія виробництва продукції аквакультури», «Годівля риб», «Породи і селекція собак», «Утримання та годівля собак», «Селекція та розведення бджіл», «Основи наукових досліджень і патентознавство», «Органічна годівля тварин».

На кафедрі відбувається поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти таких дисциплін: «Організація племінної справи», «Генетика популяцій», «Ідентифікація та сертифікація племінних ресурсів», «Кормові матеріали», «Кормові добавки», «Технологія виробництва і використання преміксів», «Технологія виробництва і використання кормових сумішей», які об’єднанні за спеціалізацією «Племінна справа» і «Технологія кормів».

За результатами вивчення вищеозначених дисциплін здобувачі вищої освіти мають можливість отримати знання та вміння, необхідні для подальшої наукової та виробничої діяльності, розробки бізнес-планів з питань відтворення поголів’я та годівлі тварин, виробництва кормів і кормових добавок, оволодіти сучасними технологіями, які забезпечують високу продуктивність та якість продукції, визначають економічну ефективність ведення аграрного виробництва.

З метою залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань у практичних умовах, на кафедрі створено постійно діючі наукові гуртки з таких дисциплін: «Генетика тварин», «Розведення та селекція тварин», «Селекція собак», «Годівля тварин і технологія кормів».

Науково-педагогічні співробітники кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету характеризуються високим рівнем професіоналізму, вітчизняним та зарубіжним передовим досвідом ведення інтенсивного тваринництва.

Науково-дослідна роботи кафедри проводиться за двома напрямками:

 • Удосконалення існуючих та впровадження нових методів селекційно-племінної роботи для поліпшення продуктивних якостей в популяціях сільськогосподарських тварин.
 • Удосконалення існуючих та розробка нових рецептів кормових сумішей, їх використання в годівлі сільськогосподарських тварин.

Стратегічним напрямком роботи науково-педагогічних працівників кафедри є підготовка фахівців, здатних працювати технологами в умовах сучасного промислового ведення тваринництва, провідними спеціалістами у державних закладах агропромислового комплексу, менеджерами та консультантами з питань генетики, розведення, селекції та годівлі тварин, технології виробництва кормів та кормових добавок, виступати засновниками підприємств приватної форми власності, а також підготовка кадрів для наукових та вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю.

Індивідуальний план роботи науково-педагогічних працівників кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин включає у себе виконання навчальної, методичної наукової та організаційної роботи.

Науково-педагогічними співробітниками кафедри проводиться робота щодо розроблення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) та їх методичного забезпечення, обладнання аудиторій кафедри засобами візуалізації лекційного та практичного матеріалу.

У відповідності до напрямку науково-дослідної роботи співробітники кафедри беруть активну участь у виконанні держбюджетних та господарсько-договірних науково-технічних робіт, приймають участь у роботі наукових конференцій та науково-практичних семінарів.

Результати досліджень науково-педагогічних працівників кафедри знаходять своє відображення у вітчизняних і закордонних фахових виданнях, у журналах, які входять в науко-метричні бази Scopus і Web of Science.

За останній період завідувачами кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин (генетики та розведення сільськогосподарських тварин / годівлі сільськогосподарських тварин) були: Чепур Валентина Кузьмівна, к. с.-г. н., професор; Карунський Олексій Йосипович, д. с.-г. н., професор; Чігірьов Валерій Олександрович, к. с.-г. н., доцент; Котець Геннадій Іванович, к. с.-г. н., доцент.

Із 2020 року завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Різничук Ігор Федорович, к. с.-г. н., доцент.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Генетика з біометрією.
 • Генетика тварин.
 • Спеціальна генетика.
 • Генетика у ветеринарній медицині та основи розведення тварин.
 • Генетичні основи селекції тварин.
 • Генетика бджіл.
 • Розведення сільськогосподарських тварин.
 • Основи розведення тварин.
 • Розведення і селекція риб.
 • Породи собак.
 • Породи і селекція собак.
 • Селекція сільськогосподарських тварин.
 • Еволюційні основи селекції.
 • Селекція і розведення бджіл.
 • Годівля сільськогосподарських тварин.
 • Годівля тварин.
 • Годівля і утримання собак.
 • Годівля риб.
 • Органічна годівля сільськогосподарських тварин.
 • Технологія виробництва та зберігання кормів.
 • Технологія кормів та кормових добавок.
 • Технохімічний контроль кормів і кормових добавок.
 • Технологія виробництва продукції аквакультури.
 • Основи наукових досліджень і патентознавство.
 • Організація та методика науково-дослідної діяльності.
 • Наукові основи годівлі сільськогосподарських тварин.
 • Сучасні технології виробництва кормів.
 • Наукові основи виробництва та використання кормових сумішей.
 • Генетичні та біотехнологічні аспекти підвищення продуктивності тварин

Дисципліни, які викладаються за спеціалізацією «Племінна справа»

 • Організація племінної справи.
 • Ідентифікація та сертифікація племінних ресурсів.
 • Еволюційні основи селекції.
 • Генетика популяцій.

Дисципліни, які викладаються за спеціалізацією «Технологія кормів»

 • Кормові матеріали та кормові добавки
 • Технологія виробництва та використання преміксів.
 • Технологія виробництва та використання кормових сумішей для жуйних тварин.
 • Технологія виробництва та використання повнораціонних кормів.
 • Технологія виробництва та використання додаткових кормів.
Подати документи