Одеський державний
аграрний університет

Захист докторів філософії спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Захист докторів філософії спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Інформація про дисертацію

Дата створення ради

29.08.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Одеського державного аграрного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тація Олександра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Разову спеціалізовану вчену раду утворено відповідно до рішення Вченої ради Одеського державного аграрного університету (протокол № 12 від 29.08.2023 року) та введено в дію наказом Одеського державного аграрного університету № 173-заг від 30.08.2023 року у такому складі:

Голова ради: Китаєва Алла Павлівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Опоненти

Офіційний опонент: Лихач Вадим Ярославович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор, завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України

Офіційний опонент: Луговий Сергій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології та біоінженерії Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Рецензент: Кірович Наталія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Рецензент: Різничук Ігор Федорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету.

Дисертант

Тацій Олександр Володимирович

Тема

Біологічні та господарсько-корисні ознаки у свиней породи п’єтрен на сучасному етапі її розвитку

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 19.10.2023 о 9.00

Захист відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, Одеський державний аграрний університет, аудиторія № 208 (онлайн).

Місце роботи

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Науковий керівник

Сусол Р. Л., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Файл анотації

Завантажити анотацію

Файл дисертації

Завантажити дисертацію

Підтвердження електронного підпису дисертації

Трансляція офіційного захисту

Захист дисертації відбудеться за адресою (Zoom):

https://us04web.zoom.us/j/75232762155?pwd=4xdMZTUOyPTzxpI9TerFsFbWqzrHZR.1

Ідентифікатор конференції: 752 3276 2155 Код доступа: 3ERnhi

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії  Тація Олександра Володимировича

 

Подати документи