Строки прийому документів
 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра ветеринарного спрямування на основі ПЗСО та НРК5, (ОКР молодшого спеціаліста,ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра)
 2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступників на основі ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня МАГІСТРА
 3. Строки прийому заяв та документів, на ДОДАТКОВИЙ набір вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття ступеню МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, БАКАЛАВРА (МАГІСТРА ветеринарного спрямування)
Строки прийому документів 2023 рік
Строки прийому документів 2022 рік

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на  основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
 2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на основі ОКР  молодшого спеціаліста, ОПСФ молодшого бакалавр,  ОС молодшого бакалавра для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
 3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста, а також для осіб, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) для здобуття ступеня МАГІСТРА
 4. Строки прийому заяв та документів, на додатковий набір вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття ступеню бакалавра, магістра (магістра ветеринарного спрямування)

[згорнути]
Строки прийому документів 2021 рік

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на  основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
 2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавр,  освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
 3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня МАГІСТРА
 4. Строки прийому заяв та документів, на додатковий набір вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття ступеню бакалавра, магістра (магістра ветеринарного спрямування) 

[згорнути]
Строки прийому документів 2020 рік

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на  основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
 2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавр,  освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
 3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня МАГІСТРА

[згорнути]
Подати документи