Строки прийому документів
  1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на  основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
  2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавр,  освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування)
  3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня МАГІСТРА
Подати документи