Odesa State Agrarian University

Відкрита зустріч з експертами з акредитації освітньої програми «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Submit documents