Планово-фінансовий відділ

Основними завданнями планово-фінансовий відділу Університету є: організація, аналіз та планування фінансово-господарської діяльності Університету; підготовка перспективних і короткотермінових планів та кошторисів Університету; складання калькуляцій на всі види платних послуг, що надаються Університетом; формування штатного розпису Університету та контроль за його дотриманням; забезпечення разом з бухгалтерською службою та іншими підрозділами правильного та ефективного використання трудових та грошових ресурсів, які спрямовуються на утримання Університету, провадження його господарської діяльності.

Контактна інформація
Адреса: каб.118, вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса
Телефон: (48) 784-38-51

Подати документи