Бухгалтерія

Бухгалтерія

Головний бухгалтер – Іваненко Павло Миколайович

 

Заступник головного бухгалтера Бучко Алла Саввівна
Провідний бухгалтер Руда Лариса Сергіївна
Провідний бухгалтер Кожухар Юлія Олександрівна
Провідний бухгалтер Воскобойнікова Олександра Костянтинівна
Бухгалтер І кат. Ротар Ольга Леонидівна
Бухгалтер І кат. Карпенко Ганна Дмитрівна
Бухгалтер Хаврун Юлія Олександрівна
Бухгалтер Дзюбу Альона Миколаївна

Бухгалтерія – самостійний структурний підрозділ, який підпорядковується безпосередньо ректору ОДАУ.

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами ректора, а також положенням про бухгалтерську службу.
Основними завданнями бухгалтерії є:
• ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ОДАУ та складення звітності;
• відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
• забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
• забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
Склад бухгалтерії:
• головний бухгалтер – каб. 120, тел. (048)-777-54-03;
• матеріальний відділ – каб. 115, тел. (048)-785-07-30;
• розрахунки за проживання у гуртожитках, контрактне навчання, оренду, облік стипендіальних виплат та виплат студентам-сиротам – каб. 117,
тел. (048)-784-57-27;
• облік заробітної плати, відпускних та лікарняних виплат, банківських операцій – каб. 119, тел. (048)-785-10-42;

Подати документи