Одеський державний
аграрний університет

Міжнародний науково-практичний семінар Польща-Україна на тему: «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ВИКЛИКИ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

Міжнародний науково-практичний семінар Польща-Україна на тему: «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ВИКЛИКИ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

На агробіотехнологічному факультеті Одеського державного аграрного університету до Дня Науки 19 травня 2023 р. був проведений Міжнародний науково-практичний семінар Польща-Україна на тему: «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ВИКЛИКИ у ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ». Захід проходив в он-лайн форматі спільно з Інститутом біології та наук про Землю, Поморської Академії у Слупську (Польща).

У семінарі прийняли участь професори, доктори сільськогосподарських та біологічних наук Інституту біології та наук про Землю, Поморської Академії у Слупську (Польща), а саме директор – Анна ЯРОСЕВИЧ, заступник директора – Галина ТКАЧЕНКО та провідні науковці – Наталія КУРГАЛЮК і Микола ОВЧАРЕНКО, здобувачі різних рівнів навчання агробіотехнологічного факультету ОДАУ, молоді вчені та зацікавлені науково-педагогічні працівники.

Для учасників були представлені сучасні наукові тенденції в напрямках фітоценології та науково-лабораторних досліджень з предметної області, а також актуальний напрям: мікроспоридії інвазійних гідробіонтів Помор’я.

Були розглянуті і загальні проблеми пов’язані з ризиком для сільськогосподарського виробництва, такі як зміни клімату, деградація і руйнування природних ландшафтів; зростання водної і вітрової ерозії ґрунтів; погіршення водного режиму річок і територій в цілому; забруднення навколишнього середовища антропогенними компонентами і наслідки зміни в ентомо-комплексах сільськогосподарських культур  та піднімалися питання щодо розв’язання проблем ведення сільськогосподарського виробництва.

В обговореннях в рамках даного заходу розглядалися актуальні питання перспектив подальшої співпраці, щодо залучення здобувачів вищої освіти, молодих вчених до науково-дослідної роботи в Польщі та Україні, академічної мобільності, обміну досвідом,  можливостей отримання та видачі подвійних дипломів та стажувань, а також інших видів академічної активності.

Інші новини

Подати документи