Економіка

ЕкономікаВища економічна освіта – мрія багатьох, адже цей фахівець розподіляє грошові потоки підприємства, створює стратегії фінансового розвитку і управляє співробітниками, що втілюють їх.

Обираючи ОДАУ, можна отримати престижну і високооплачувану професію, яка передбачає не тільки наявність знань, а й уміння аналізувати і робити висновки, знаходити творчі, нестандартні рішення. При цьому потенційного роботодавця можна знайти в будь-якій області – від сільського господарства або торгівлі до IT-сфери та промисловості.

Вступай на економіста!

 

 

Бакалавр (вип. 11 класу)

Форма навчання Бюджетні місця Вартість контракту, грн. Гуртожиток Можливість практики у Європі
денна наявні 20000 так так
заочна наявні 12000 на час сесії так

Вартість навчання на 2021-2022 навчальний рік.

Магістр (для бакалаврів)

Форма навчання Бюджетні місця Вартість контракту, грн. Гуртожиток Можливість практики у Європі
денна наявні 23800 так так
заочна наявні 16660 на час сесії так

Вартість навчання на 2021-2022 навчальний рік.

Бакалавр (для молодших спеціалістів)

Форма навчання Бюджетні місця Вартість контракту, грн. Гуртожиток Можливість практики у Європі
денна наявні 21500 так так
заочна наявні 15050 на час сесії так

Вартість навчання на 2021-2022 навчальний рік.

 

Чому навчишся?

Економіка

 • Застосовувати різні методи макро- і мікроекономічного аналізу, прогнозування та планування діяльності фірми, формування її ринкової стратегії.
 • Використовувати сучасні комп’ютерні технології у виробничій, науковій, управлінської діяльності для обробки економічної інформації і моделювання бізнес-процесів.
 • Визначати тенденції (тренди) розвитку економічних процесів на мікро і макро рівні, і обґрунтовувати прогнози.
 • Визначати інноваційні шляхи розвитку виробництв і надавати їм оцінку.
 • Формувати модель розвитку підприємства, компанії, бізнесу, механізми їх функціонування.
 • Розробляти і застосовувати економічні інструменти діагностики фінансово-економічної діяльності суб’єктів бізнесу.
 • Ефективно вирішувати проблеми мотивації та управління на підприємствах різних сфер економіки, генерувати продуктивні ідеї.

 

 

 

Де зможеш працювати?

Економіка

 • Економічні служби (відділи) підприємств, фірм, компаній.
 • Фінансові установи, банки, філії іноземних компаній, аналітичні центри, інвестиційні фонди.
 • Департаменти з економіки регіонального, місцевого самоврядування (обласних, районних державних адміністрацій, міських виконкомів).
 • Органи центральної влади, міністерства, відомства, державні комітети і агентства.
 • Установи Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, Казначейства, Митниці, Державної служби статистики, Служби зайнятості, Торгово-Промислової палати, Антимонопольного комітету, спеціалізовані підрозділи органів правопорядку і безпеки держави.
 • Науково-дослідні установи, освітні установи.

 

Що потрібно, щоб стати студентом ОДАУ?

Щоб успішно скласти вступні іспити на економіста, ознайомтеся заздалегідь з їх програмою для свого рівня освіти. Готуючись до здачі ЗНО, враховуйте, які предмети потрібні для економіста. Найбільше значення має бал з математики, але знадобиться і обов’язкове тестування з української мови та літератури, а також географія або іноземна мова.

Запишись на курси підготовки до ЗНО!

Отримавши диплом бакалавра з економіки в ОДАУ, можна безкоштовно продовжити навчання в Польщі, в магістратурі Люблінської політехніки на менеджменті – гідний старт професійної кар’єри, чи не так?

Економіка

Як стати студентом Одеського державного аграрного університету?

Заповни форму «Записатися на подачу документів» і натисни “Відправити”.

Ми тобі зателефонуємо!

 

 

Як підвищити шанси до вступу до ОДАУ?

Запишись на курси підготовки до ЗНО.

Що це дасть?

 • За статистикою, 80-90% абітурієнтів з легкістю набирають прохідні бали при здачі ЗНО.
 • Закінчення курсів дає можливість отримати до 10 балів до ЗНО при вступі.
 • Також, учасники олімпіад предметів ЗНО можуть отримати до 20 балів до цих предметів при вступі на спеціальності в ОДАУ (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Агроінженерія, Геодезія та землеустрій, Садівництво та виноградарство, Захист і карантин рослин, Агрономія).

Чому у нас вигідно вчитися?

Висока якість освіти, підтверджена 59-річним досвідом роботи на педагогічній економічній ниві і професіоналізмом професорсько-викладацького колективу.

Диференціація та індивідуалізація в організації навчального процесу з урахуванням схильностей і індивідуальних особливостей наших студентів.

Проведення різних бізнес-тренінгів, майстер-класів з фахівцями-практиками провідних підприємств, компаній.

Висока корпоративна культура, відносини викладачів і студентів побудовано на взаємній повазі, співробітництві і розумному компромісі.

Сучасна навчально-матеріальна база, застосування інтерактивних технологій та тренінгів, ділових ігор, розробка групових проектів, презентацій, проведення наукових семінарів і конференцій.

Сприяння працевлаштуванню випускників та надання баз практики та стажування для студентів.
Створення всіх умов для цікавого і змістовного навчання та відпочинку студентів, максимального розвитку їх творчих здібностей. Цікаве дозвілля в поєднанні з навчанням забезпечує студентам незабутні студентські роки.

 

Що будемо вчити?

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Державне і регіональне управління
 • Менеджмент і маркетинг
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Статистика
 • Математичне моделювання економічних процесів
 • Аналіз господарської діяльності
 • Інноваційний потенціал підприємства
 • Економіка підприємства
 • Організація і планування виробничо-господарської діяльності підприємств
 • Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
 • Господарське і трудове право
 • Електронна комерція
 • Біржова діяльність
 • Логістика
 • Інвестування
 • Внутрішній економічний механізм підприємства

на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Стратегічне управління
 • Фінансовий менеджмент
 • Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК
 • Глобальна економіка
 • Економічна діагностика підприємства
 • Договірне право
 • Проектування підприємницької діяльності в АПК
 • Економіка сучасного підприємства
 • Публічне адміністрування

Додатково!

Економіка, як вид професійної діяльності, передбачає виявлення оптимальних шляхів і засобів досягнення поставлених цілей діяльності.

Мета освітньо-професійної програми зі спеціальності 051 «Економіка» – формування загальних і професійних (фахових) компетентностей.

Вивчаючи дисципліни спеціальності, Ви потрапите у цікавий світ економіки, відкриєте для себе секрети сучасної економічної діяльності, опануєте мистецтво антикризового управління підприємством, порините у загадкові лабіринти сучасних інформаційно-оптимізаційних технологій моделювання бізнес-процесів.

Економісти – це професіонали, які чудово орієнтуються у складних фінансово-економічних і правових лабіринтах ведення бізнесу, компетентні в питаннях організації, планування і прогнозування діяльності підприємств, фірм, компаній, її аналізу, оцінювання та діагностики, моделювання бізнес-процесів, розуміються в питаннях обліку, аудиту та оподаткування, володіють системою знань і навичок, які ефективно застосовують в процесі формування оптимальної моделі сучасного підприємства, його ресурсного потенціалу та забезпеченні успішної реалізації функцій і завдань, що здійснюються менеджментом підприємств і компаній в ринковій системі. 

Економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві, в організації. Жодна фірма, підприємство, компанія не в змозі вести свою діяльність без бізнес-плану. Саме цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль усіх працівників фірми, компанії. Для роботи економістом потрібно мати фахову освіту, успішний досвід в складанні бізнес-планів, уміння проводити дослідження на підставі формул і наявних даних, аналітичне мислення і володіти спеціальними програмами.

Основне завдання економіста — грамотний розподіл грошових потоків компанії з метою забезпечення рентабельності виробничої і господарської діяльності в цілому.

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ОТРИМАННІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – ЕКОНОМІСТА

Актуальність професії

ЕкономікаВиклики сучасності принципово по-новому визначають стратегічну роль економістів на макро- і мікрорівнях. Особливо актуальним є питання підготовки висококваліфікованих, творчих, ініціативних, амбіційних, далекоглядних фахівців з економіки.

Обираючи сферу професійної діяльності – економіка, Ви не помилитесь, оскільки найпрестижніші й найвисокооплачуваніші професії саме тут. Фахівці цієї сфери як і раніше на першому місці за затребуваністю. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію його розвитку та оптимальні шляхи і засоби її реалізації.

Головні переваги спеціальності

 • актуальність економісти завжди були і будуть затребувані на різних ієрархічних рівнях економіки;
 • універсальність – можна знайти роботу в будь-якій сфері діяльності і бізнесу; 
 • високий попит на ринку праці;
 • високий рівень заробітної плати;
 • безмежні можливості кар’єрного зростання; 
 • значно більші можливості успішно розпочати власний бізнес з мінімальними витратами, оскільки фахові знання дозволять заздалегідь прорахувати усі можливі ризики і перспективи. 

Починаючи з посади рядового економіста, у перспективі – стати керівником підприємства, фірми, компанії, який відповідає за її конкурентоспроможність і розвиток, контролює та координує діяльність усіх її структурних підрозділів.

Залежно від професійного досвіду і загального рівня ерудиції, економісти можуть виступати як у ролі аналітиків, експертів, так і бути організаторами і топ-менеджерами бізнесу. 

 

Знання з економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все, що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні

 

Чому ми?

Диплом державного
зразка, визнаний в
більшості країн світу

Забезпечення житлом
студентів з інших міст
та сіл

Iндивідуальний
підхід до вашого
навчання

Можливість робочої
практики в країнах
Америки і Європи

Вакансії

потрібен державний диплом

Агроном

Агроцентр-Україна, консалтингова компанія

20 000 грн.

потрібен державний диплом

Технолог харчового виробництва (молочна та масложирова)

Щедро

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Інженер-технолог (винороб)

BAYADERA GROUP

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Геодезист

Підприємство Групи Метінвест

18 000 грн.

потрібен державний диплом

Менеджер зі закупівель зернових і олійних культур

Авангард Логістик Груп, ТОВ

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Головний інженер на сільгоспвиробництво

Phoenix Ukraine

20 000 грн

потрібен державний диплом

Лаборант на зерновий термiнал

М.В. Карго, ТОВ

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Фінансовий директор

Максус Плюс

30 000 грн

потрібен державний диплом

Менеджер з продажу ЗЗР та насіння

Агропром-центр Груп, ТОВ

18 000 грн

потрібен державний диплом

Ветеринар, продавець в ветеринарну аптеку

Зелений Світ

15 000 грн

потрібен державний диплом

Агроном, фахівець із захисту рослин

Філберт, НВО, ТОВ

15 000 грн

потрібен державний диплом

Ветеринар

Немо

20 000 грн

потрібен державний диплом

Ветеринарний представник

Артеріум

17 000 грн
Подати документи