Науково-технічна рада

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ОДАУ

№ з/пПІБНауковий ступінь, вчене звання, посада
1.Небога Тетяна Василівнаголова науково-технічної ради – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
2.Запша Галина Миколаївназаступник голови науково-технічної ради – завідувачка кафедри менеджменту
3.Осадчук Інна Валеріївнасекретар – провідний фахівець навчально-виробничого відділу
4.Чорна Людмила Михайлівназавідувачка аспірантури
5.Бойко Юрій Олександровичзавідувач кафедри фізіології, патофізіології та біохімії
6.Іщенко Ірина Олександрівнапрофесор кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
7.Сусол Руслан Леонідовичпрофесор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
8.Жунько Інна Давидівназавідувачка багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини
9.Уминський Сергій Михайловичдоцент кафедри агроінженерії
10.Чебан Оксана Михайлівнав.о. завідувача кафедри суспільно-гуманітарних наук

 

План роботи науково-технічної ради

Накази:

Подати документи