Одеський державний
аграрний університет

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

Співробітники Багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медициниЖунько Інна Давидівна

Кандидат біологічних наук

Завідувач лабораторії

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медициниЗеленіна Оксана Михайлівна

Доктор філософії за спеціальністю Біологія

Старший лаборант

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

 

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини (БПЛВМ) – це сучасний ветеринарний діагностичний центр, який був заснований у 2015 році за фінансової та науково-технічної підтримки Європейського союзу.

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медициниБагатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

 

Лабораторія є науковим підрозділом ОДАУ, який активно розвивається, максимально охоплюючи всі напрями сучасної ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи.

 

Наша лабораторія обладнана сучасним високотехнологічним обладнанням відомих світових виробників та забезпечена якісними тест-системами, завдяки чому ми можемо отримати якісні і максимально інформативні дані за мінімальний термін. В лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти, здійснюється великий спектр досліджень в області ветеринарії та ветеринарно-санітарної експертизи.

В 2021 році отримано свідоцтво № 04-0055/2021 про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, чинне протягом трьох років з дати реєстрації. Сферу об’єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку. Встановлено періодичність моніторингу системи вимірювань БПЛВМ один раз на три роки.

Керівництвом ОДАУ офіційно затверджено емблему та печатку БПЛВМ.

Робота в лабораторії виконується за наступними напрямами:

1. Проведення досліджень з ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи, яким приділяється основний обсяг робочого часу і зусиль співробітників лабораторії.

2. Надання консультативної допомоги з питань підбору необхідних різновидів аналізів; роз’яснення процедури проведення забору, зберігання та транспортування зразків; та інтерпретація результатів досліджень.

3. На базі БПЛВМ проводяться лекційні, лабораторні та бірнарні заняття для ЗВО факультету ветеринарної медицини, навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури та агробіотехнологічного факультету у рамках навчальних робочих програм освітніх компонентів: «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії», «Біохімія тварин», «Ветеринарна мікробіологія», «Ветеринарна імунологія», «Вірусологія», «Біотехнологія», «Біотехнологія у ветеринарній медицині».

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

 

4. Здобувачі вищої освіти всіх курсів факультету ветеринарної медицини приймають активну участь в науково-дослідній роботі. На підставі отриманих результатів наукових досліджень ЗВО готують публікації в наукові фахові видання.

 

5. Наукова діяльність. Співробітники лабораторії беруть участь в науково-дослідних проектах, у виконанні наукових тематик ОДАУ. За результатами проведених в нашій лабораторії досліджень захищені кандидатські та докторські дисертації.

6.Навчально-тренінгова діяльність. Включає проведення лекційних та практичних занять з лабораторної діагностики тварин; методичне та практичне вивчення обладнання для проведення досліджень; проведення тренінгів щодо правил роботи з біологічним матеріалом, правил пакування і транспортування біологічного матеріалу у відповідності до «Програми підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини з лабораторної діагностики».

Наша лабораторія дає змогу діагностувати проблеми здоров’я тварин, шляхом проведення широкого спектру лабораторних досліджень. Це необхідно для встановлення причини хвороби, підтвердження діагнозу чи уточнення його, для характеристики форми та тяжкості перебігу, визначення прогнозу хвороби, для вибору терапії, для оцінки і контролю результатів лікування. Дуже важливо своєчасно провести лабораторне дослідження тварин, так як без нього неможливо встановити точний діагноз та оцінити стан здоров’я тварини.

Положення про Багатопрофільну лабораторію ветеринарної медицини

 

Перелік досліджень БПЛВМ:

Подати документи