Одеський державний
аграрний університет

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини

Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини ОДАУ – це сучасний ветеринарний діагностичний центр, який був заснований у 2015 році за фінансової та науково-технічної підтримки Євросоюзу.

Лабораторія є науковим підрозділом ОДАУ, який активно розвивається, максимально охоплюючи всі напрями сучасної ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи.

Наша лабораторія обладнана сучасним високотехнологічним обладнанням відомих світових виробників та забезпечена якісними тест-системами, завдяки чому ми можемо отримати якісні і максимально інформативні дані за мінімальний термін. В лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти, здійснюється великий спектр досліджень в області ветеринарії та ветеринарно-санітарної експертизи.

Робота в лабораторії виконується за наступними напрямами:

  1. Проведення досліджень з ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи, яким приділяється основний обсяг робочого часу і зусиль співробітників лабораторії.
  2. Надання консультативної допомоги з питань підбору необхідних різновидів аналізів; роз’яснення процедури проведення забору, зберігання та транспортування зразків; та інтерпретація результатів досліджень.
  3. Навчально-науково-дослідна робота. На базі багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини проводяться заняття у рамках навчальної робочої програми дисциплін «Клінічна лабораторна діагностика», «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії», «Ветеринарна мікробіологія», «Ветеринарна імунологія» та «Ветеринарна вірусологія» для студентів факультету ветеринарної медицини та біотехнологій.
  4. Студенти всіх курсів факультету ветеринарної медицини та біотехнології приймаюсь активну участь в науково-дослідній роботі. На підставі отриманих результатів наукових досліджень студенти виконують бакалаврські та магістерські роботи.
  5. Наукова діяльність. Співробітники лабораторії беруть участь в науково-дослідних проектах, у виконанні наукових тематик ОДАУ. За результатами проведених в нашій лабораторії досліджень захищені кандидатські та докторські дисертації.
  6. Навчально-тренінгова діяльність. Включає проведення лекційних та практичних занять з лабораторної діагностики тварин; методичне та практичне вивчення обладнання для проведення досліджень; проведення тренінгів щодо правил роботи з біологічним матеріалом, правил пакування і транспортування біологічного матеріалу у відповідності до «Програми підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини з лабораторної діагностики».

Наша лабораторія дає змогу діагностувати проблеми здоров’я тварин, шляхом проведення широкого спектру лабораторних досліджень. Це необхідно для встановлення причини хвороби, підтвердження діагнозу чи уточнення його, для характеристики форми та тяжкості перебігу, визначення прогнозу хвороби, для вибору терапії, для оцінки і контролю результатів лікування. Дуже важливо своєчасно провести лабораторне дослідження тварин, так як без нього неможливо встановити точний діагноз та оцінити стан здоров’я тварини.

Напрями лабораторних досліджень багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини ОДАУ:

– загальноклінічні дослідження крові;

– біохімічні дослідження крові;

– дослідження сечі;

– дослідження на наявність паразитів та найпростіших;

– дослідження на наявність інфекційних хвороб;

– репродуктивний скринінг;

– дослідження і контроль доброякісності продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, що призначаються для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки.

– радіонуклеїдний аналіз;

– аналіз на наявність важких металів;

– гістологічні дослідження на атипові клітини.

Телефон

(048) 763-03-30

Подати документи