Odesa State Agrarian University

The structure of the library

The structure of the library
СТРУКТУРА
  ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

-ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ

-ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ. ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 – ЗАЛА ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КНИГОЗБЕРЕЖЕННЯ:

сектор обслуговування читачів:

 • абонемент навчальної літератури (основний);
 • абонемент навчальної літератури на факультеті ветеринарної медицини;
 • абонемент художньої літератури;
 • читальний зал основний;
 • читальний зал періодичних видань;
 • читальний зал на факультеті ветеринарної медицини;

сектор книгозбереження:

 • фонд наукової літератури (загальний);
 • фонд наукових праць;
 • фонд дисертацій;
 • фонд іншомовної літератури;
 • фонд особливо цінних документів.

 

 

Submit documents