Odesa State Agrarian University

Applicants for higher education with special needs and other low-mobility groups

Applicants for higher education with special needs and other low-mobility groups

Особливості створення системи комплексного супроводу навчання та навчально-реабілітаційних умов в освітньому процесі, які спрямовані на забезпечення цілісного розвитку, творчої самореалізації осіб з особливими освітніми потребами, їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці регламентовано Положенням про забезпечення доступності та супровід осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення в Одеському державному аграрному університеті, затверджене наказом №403 від 17.12.2019, Положенням про організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському державному аграрному університеті, затверджене наказом від 28.08.2020 №238-заг.

Метою інклюзивного навчання, яке є частиною освіти Університету, є створення для людини середовища, в якому вона не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів. Інклюзивне навчання здобувачів освіти в Університеті базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників, що перекликається із вимогами чт. 20 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

У 2021 році Одеським державним аграрним університетом було підготовлено та подано проектну заявку в Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки Болгарія, що реалізується за допомогою гранту в рамках Офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія, з початковим терміном запуску у 2022 році: «Synergy of Bulgaria and Ukraine in the context of an innovative breakthrough in the development of an inclusive space» (болгар. – Синергия на България и Украйна в контекста на иновативен пробив в развитието на приобщаващо (инклузивно) пространство).

Даний проект має на меті забезпечення рівного доступу до якісної вищої аграрної освіти для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення через організацію освітнього процесу на основі використання особистісто-орієнтованих методів навчання, створення системи інклюзивної освіти враховуючи індивідуальні особливості кожного; системи програмно-методичного, нормативно-інформаційного забезпечення, процесів навчання, корекції та реабілітації; розвитку різноманітних форм альтернативної освіти, комплексної підтримки людей з особливими потребами та інших маломобільних груп населення на базі вивчення міжнародного досвіду інклюзивної вищої освіти на прикладі Болгарії.

Основні цілі проекту:

– використання міжнародного досвіду вивчення інклюзивної вищої освіти Болгарії на базі ОДАУ;

– створення адаптивного безбар’єрного середовища, що забезпечує загальноосвітні, так і спеціальні освітні потреби здобувачів вищої освіти з особливими потребами та інших маломобільних груп населення;

– розвиток предметно-методичної, інклюзивної компетентностей педагогічних, науково-педагогічних працівників, що провадять інклюзивну освіту в університеті за програмою, побудованою відповідно до моделі «Train-the-trainer», яка широко використовується у світі для інтенсивного розвитку компетенцій спеціалістів різних профілів;

– розробка вимог до комплексної підтримки навчання здобувачів вищої освіти з особливими потребами та інших маломобільних груп населення;

– створення навчальних матеріалів для розширення інформаційно-освітнього простору.

Умови доступності здобувачів з особливими потребами та інших маломобільних груп населення в корпуси та гуртожитки Університету:

Навчальний корпус № 1, вул. Канатна 99  – встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН.

Навчальний корпус № 2, вул. Пантелеймонівська 13 – безперешкодний доступ до об’єкту з центрального входу, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН.

Навчальний корпус №3, вул. Краснова 3 а – центральний вхід оснащений пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН.

Навчальний корпус № 4, пров.  Матросова 6– центральний вхід оснащений пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН, встановлена кнопка виклику вахтера (за умови необхідності допомоги).

Гуртожиток № 1, вул. Семінарська 9 –  безперешкодний доступ до об’єкту з центрального входу, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН.

Гуртожиток № 4, вул. Героїв Крут 17   –  центральний вхід оснащений пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН.

Гуртожиток № 5, вул. Канатна 98 –  центральний вхід оснащений пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН, встановлена кнопка виклику вахтера (за умови необхідності допомоги).

Applicants for higher education with special needs and other low-mobility groups

Submit documents