Introductory tests

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
 
 
 

Спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”

1. Програма фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти ступеня “Магістр” на основі ступеня “Бакалавр” та ОКР “Спеціаліст”

2. Програма фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти  ступеня “Магістр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст” за спорідненими спеціальностями

 

Спеціальність 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

 1. Програма вступного випробування з біології при вступі на спеціальність 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (кінологія) здобувачів вищої освіти ступеня «молодший бакалавр» на базі повної середньої освіти
 2. Програма вступного фахового іспиту з випускниками неспоріднених ЗВО 1–2 рівня акредитації при вступі на спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
 3. Програма фахових вступних випробувань при вступі на спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 4. Програма фахових вступних випробувань при вступі на спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» здобувачів вищої освіти ступеня «магістр»
 5. Програма вступного фахового іспиту з випускниками неспоріднених ЗВО 3–4 рівня акредитації при вступі на спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

Агробіотехнологічний факультет

Спеціальність 201 «Агрономія»

 1. Програма фахового вступного випробування при вступі на спеціальність 201 „Агрономія” здобувачів ВОС „Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» в межах галузі знань
 2. Програма вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ВОС «Бакалавр» на основі ОР «Спеціаліст» або «Магістр» здобутого за іншою спеціальністю спеціальність  201 «Агрономія»
 3. Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ВОС «Бакалавр» на основі ОР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю. Спеціальність 201 «Агрономія»
 4. Програма фахового вступного випробування при вступі на спеціальність 201 „Агрономія” здобувачів ВОС «Магістр» на базі ОР „Бакалавр» галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство»
 5. Програма фахового вступного випробування при вступі на спеціальність 201 „Агрономія” здобувачів ВОС „Магістр» на базі освітнього рівня «Магістр» з неспоріднених спеціальностей

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

 1. “Магістр” неспорідненими спеціальностями
 2. Програма фахового вступного випробування для здобуття вищої освіти ОС “Бакалавр” зі спеціальності 202 “Захист і карантин рослин” на базі ОС “Бакалавр” та “Магістр” здобутих за неспорідненими спеціальностями
 3. Програма фахового вступного випробування при вступі на спеціальність 202 “Захист і карантин рослин” здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” на базі ОС “Бакалавр” в галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство”
 4. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 202 “Захист і карантин рослин” здобувачів ОС “Магістр” на базі ОС “Бакалавр” та “Магістр” неспоріднених галузей знань
 5. Програма фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” зі спеціальності 202 “Захист і карантин рослин” на базі ОС “Бакалавр” та “Магістр” неспоріднених галузей знань

Спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»

 1. Програму фахових вступних іспитів для вступу на ОР „Бакалавр” після ОКР „Молодший спеціаліст” за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство” галузі знань 20 „Аграрні науки та продовольство”
 2. Програму фахових вступних іспитів для вступу на ОР „Бакалавр” за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство” галузі знань 20 „Аграрні науки та продовольство” після ОКР „Молодший спеціаліст” здобутого за іншою спеціальністю
 3. Програму фахових вступних іспитів для вступу на ОР „Магістр” після ступеня „Бакалавр” за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство” галузі знань 20 „Аграрні науки та продовольство”
 4. Програму фахових вступних іспитів для вступу на навчання за ступенем „Магістр” спеціальності 203 „Садівництво та виноградарство” галузі знань 20 „Аграрні науки та продовольство” після ступеня „Бакалавр” здобутого за іншою спеціальністю

 


Інженерно – економічний факультет

Спеціальність 073 “Менеджмент”

 1. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на спеціальність 073 «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого за спорідненими спеціальностями на перший курс (за скороченим терміном навчання)
 2. Програма вступного випробування з професійно-орієнтованих дисциплін при вступі на спеціальність 073 «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого за неспорідненими спеціальностями на перший курс (з скороченим терміном навчання)
 3. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на  спеціальність 073 «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого за неспорідненими спеціальностями на перший курс (з скороченим терміном навчання)
 4. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на спеціальність 073  «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр»  на базі ОКР «Молодший спеціаліст»  здобутого за спорідненими спеціальностями на другий курс  (з нормативним терміном навчання)
 5. Програма вступного випробування з професійно-орієнтованих дисциплін при вступі на спеціальність 073  «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого за неспорідненими спеціальностями на другий курс (з нормативним терміном навчання)
 6. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на  спеціальність 073  «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»  здобутого за неспорідненими спеціальностями на другий курс (з нормативним терміном навчання)
 7. Програма  вступного випробування з професійно-орієнтованих дисциплін при вступі на спеціальність 073  «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр»  на базі ОКР «Молодший спеціаліст»  здобутого за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 8. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на спеціальність 073  «Менеджмент» здобувачів ВОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»  здобутого за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 9. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на  спеціальність 073 «Менеджмент» здобувачів ВОС «Магістр» на базі ОС  «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» здобутого за спорідненими спеціальностями
 10. Програма вступного випробування з професійно-орієнтованих дисциплін при вступі на спеціальність 073 «Менеджмент» здобувачів ВОС «Магістр» на базі ОС«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за неспорідненими спеціальностями
 11. Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на спеціальність 073 «Менеджмент» здобувачів ВОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»  здобутого за неспорідненими спеціальностями

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

 1. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», здобутого за спорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 2. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», здобутого за іншою спеціальністю на другий курс (з нормативним терміном навчання)
 3. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», здобутого за іншою спеціальністю на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 4. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», здобутого за іншими спеціальностями на другий курс (з нормативним терміном навчання)
 5. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», здобутого за іншою спеціальністю на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 6. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ», освітнього ступеня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», здобутого за іншими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 7. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ», освітнього ступеня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», здобутого за іншими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 8. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ», освітнього ступеня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»
 9. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ», освітнього ступеня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», здобутого за іншими спеціальностями
 10. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» на базі освітньо–кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ», освітнього ступеня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», здобутого за іншою спеціальністю

Спеціальність 051 “Економіка”

 1. Програма вступного  фахового випробування за спеціальністю 051 «Економіка» (на здобуття ступеня бакалавра для вступників, які мають диплом за ОКР Молодшого спеціаліста за спорідненими  спеціальностями) на другий курс
 2. Програма  додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 051 «Економіка» здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  на базі ОКР  «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю на другий курс (з нормативним терміном навчання)
 3. Програма  вступного  фахового випробування за спеціальністю 051 «Економіка» здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  на базі ОКР  «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю на другий курс (з нормативним терміном навчання)
 4. Програма вступного фахового випробування за спеціальністю 051 «Економіка» (на здобуття ступеня бакалавра для вступників, які мають диплом за ОКР «Молодшого спеціаліста» за спорідненими  спеціальностями) на третій курс
 5. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 051 «Економіка» здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 6. Програма вступного  фахового випробування за спеціальністю 051 «Економіка» здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю на третій курс (з нормативним терміном навчання)
 7. Програма вступного  фахового випробування за спеціальністю 051 «Економіка» (на здобуття ступеня магістра для вступників, які мають диплом за ОС бакалавра за спеціальністю  051 «Економіка»)
 8. Програма  додаткового вступного випробування (співбесіди) за спеціальністю 051 «Економіка» (на здобуття ступеня магістра для вступників, які мають диплом за ОС бакалавра за іншою (неспорідненою) спеціальністю)
 9. Програма  вступного  фахового випробування за спеціальністю 051 «Економіка» (на здобуття ступеня магістра для вступників, які мають диплом за ОС  бакалавра іншою (неспорідненою) спеціальністю)

Спеціальність 193 “Геодезія та землеустрій”

 1. Програма фахового вступного випробування для здобуття СВО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» або вищого за нього ступеня вищої освіти при вступі  на ОПП  „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193  „Геодезія та землеустрій” галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
 2. Програма фахового вступного випробування для здобуття СВО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю при вступі на ОПП „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
 3. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) для здобуття СВО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю при вступі на ОПП „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
 4. Програма фахового вступного випробування  для здобуття СВО «Магістр» при вступі  на ОПП „Геодезія та землеустрій” спеціальності  193 „Геодезія та землеустрій”галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
 5. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) для здобуття СВО «Магістр» на базі освітніх рівнів «Магістр» чи «Спеціаліст» за іншою (неспорідненою) спеціальністю при вступі на ОПП «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 208 “Агроінженерія”

 1. Програма фахового вступного випробування для здобуття СВО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» при вступі на ОПП “Агроінженерія”  спеціальності 208 “Агроінженерія ” галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
 2. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) для здобуття СВО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» або вищого за нього ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю при вступі на ОПП  «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
 3. Програма фахового вступного випробування для здобуття СВО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» або вищого за нього ступеня вищої освіти, здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю при вступі на ОПП “Агроінженерія”  спеціальності 208 “Агроінженерія ” галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,
 4. Програма фахових вступних випробувань для здобуття  СВО «Магістр» при вступі  на ОПП  «Агроінженерія»  спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,
 5. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) для здобуття СВО «Магістр» на базі ОС «Бакалавр», «Магістр» чи  ОКР «Спеціаліст» за іншою (неспорідненою) спеціальністю при вступі на ОПП “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія” галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Програми вступних випробувань з іноземної мови


Програма вступних випробувань з математики

Програма вступного випробування з дисципліни Математика для здобуття СВО “Бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти


Програма вступних випробувань з історії України

Програма  вступних випробувань з Історії України  для вступних іспитів та співбесіди


Програма вступних випробувань з української мови і літератури

Програма вступних випробувань з Української мови і літератури для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»


Програма вступних випробувань з хімії

Програма вступного випробування з хімії для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза) на основі повної загальної середньої освіти


Програма вступних випробувань з біології

Програма  вступних випробувань з Біології на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня  “Бакалавр”


Програма вступних випробувань з фізики

Програма  вступного випробування з дисципліни «Фізика»  для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»  на базі повної загальної середньої освіти


Програма вступних випробувань з географії

Програма вступного випробування з дисципліни Географія для здобуття СВО “Бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти

Submit documents