Одеський державний
аграрний університет

Освітні послуги та вартість навчання

Освітні послуги та вартість навчання

Одеський державний аграрний університет проводить підготовку здобувачів вищої освіти III освітньо-наукового рівня – доктор філософії за рахунок  коштів державного бюджету (за державним замовленням), коштів фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту), за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії; підготовку іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і мають право на здобуття наукового ступеня на рівні з громадянами України за кошти фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту).

Основними напрямами діяльності є:

  • підготовка здобувачів вищої освіти III освітньо-наукового рівня – доктор філософії з інших закладів вищої освіти та наукових установ до складання вступних іспитів до аспірантури;
  • проведення спеціальних курсів з дисциплін «Іноземна мова в науково-освітній діяльності», «Інноваційні технології в педагогіці вищої школи»,  «Філософія науки» та ін. щодо освітньо-наукової програми на третьому рівні освіти.
  • підготовка здобувачів з інших організацій до складання кандидатських іспитів та іспитів відповідно до навчальних планів.

Навчальна підготовка передбачає проведення лекцій, семінарських занять, надання індивідуальних консультацій висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками.

Навчально-консультаційні послуги з філософії та іноземної мови при підготовці до вступу в аспірантуру чи при підготовці до складання іспитів надаються фізичним особам.

ОДАУ плідно співпрацює з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення НААН, Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», Інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства НААН тощо.

Подати документи