Одеський державний
аграрний університет

ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ (PhD) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Подати документи