Додатки до правил прийому
Додатки до правил прийому за 2023 рік

[згорнути]
Додатки до правил прийому за 2022 рік

[згорнути]
Додатки до правил прийому за 2021 рік

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та наявність сертифікатів про акредитацію ОП

Додаток 2 Перелік спеціальностей ветеринарного спрямування, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3 Перелік галузей знань та спеціальностей (основних, споріднених та не споріднених) для вступу

Додаток 4 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 Розподіл ліцензованого обсягу між формами здобуття освіти, бюджетними (відкритими/фіксованими) і небюджетними  конкурсними пропозиціями

Додаток 6 Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ОС молодшого бакалавра, бакалавра, магістра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) та вагові коефіцієнти балів конкурсних предметів (вступних іспитів) та інших показників конкурсного відбору

Додаток 7 Правила прийому на навчання до аспірантурі в ОДАУ 

Додаток 8 Таблиця переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток 9 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення 

Додаток 10 Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Додаток 11 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі

[згорнути]
Подати документи