Вартість контракту

Назва спеціальності

Оплата за навчальний рік

Підготовче відділення

20 000 грн

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій

211 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

49 700 грн

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

37 100 грн

Інженерно-економічний факультет

051 Економіка підприємства

39 800 грн

071 Облік і оподаткування

39 800 грн

073 Менеджмент

39 800 грн

208 Агроінженерія

37 100 грн

193 Геодезія та землеустрій

42 700 грн

Агробіотехнологічний факультет

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

39 800 грн

Подати документи