Одеський державний
аграрний університет

Збори Ради роботодавців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Збори Ради роботодавців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
08.11.21 відбувалися чергові збори Ради роботодавців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ передбачав:
  1. Розширення складу Ради роботодавців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», а саме Чернова Михайла Георгійовича – директора ДПДГ Інституту водних проблем і меліорації НААН України Білород-Дністровського району Одеської області, Берназа Вадима Юрійовича – директора ТОВ «Шабська ферма» Білгород-Дністровськиого району Одеської області та Пшенишнюка Миколу Івановича – директора ФГ «ФАЗАНКо» Білгород-Дністровського району Одеської області. Кожному з директорів було надано слово, де вони коротко ознайомили присутніх про можливості своїх підприємств як бази для наукової та освітньої платформи.
  2. Ознайомлення членів Ради роботодавців з діючими з 01.09.2021 р. освітніми програмами: освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього рівня вищої освіти та освітньо-професійними програмами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з метою їх подальшого удосконалення в наступному навчальному році.

Інші новини

Подати документи