Одеський державний
аграрний університет

Науково-практичний семінар “Винахідницька діяльність науково-педагогічних працівників і аспірантів ОДАУ”

Науково-практичний семінар “Винахідницька діяльність науково-педагогічних працівників і аспірантів ОДАУ”

25 січня 2021 року відбувся науково-практичний семінар на тему: «Винахідницька діяльність науково-педагогічних працівників і аспірантів ОДАУ».

Відкрив семінар проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Олексій ДАНЧУК, який серед іншого наголосив, що винахідницька діяльність науковців є одним з головних пріоритетів роботи науковців. Робота науковця в напрямку оформлення отриманих наукових досліджень у вигляді патентів, сортів рослин, наукових творів та ін. сприяє не тільки його зростанню як науковця, але і підвищує рейтинг Університету.

У основній частині семінару патентознавець Ганна БАНДИШ у доступній формі представила мультимедійну доповідь на зазначену тему, де більш детально зупинилась на питаннях:

  • особливості оформлення наукових досліджень;
  • об’єкти та права інтелектуальної власності;
  • винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології;
  • особливості отримання інтелектуальної власності на сорти рослин;
  • способи комерціалізації прав на інтелектуальну власність.

У ході зустрічі учасники семінару задавали чисельні запитання, що свідчить про актуальність вибраної теми. По закінченню семінару було прийнято рішення про систематичне проведення зустрічей на цю тему і  визначено тематик наступного зібрання, що відбудеться у лютому місяці.

Інші новини

Подати документи