Одесский государственный
аграрный университет

І Международная научно-практическая конференция НПП и молодых ученых «Актуальные аспекты развития науки и образования»

І Международная научно-практическая конференция НПП и молодых ученых «Актуальные аспекты развития науки и образования»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців

«Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», яка відбудеться

13-14 квітня 2021 року в Одеському державному аграрному університеті за адресою:

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, корп. 2, ауд. 313, початок о 10:00 год.

На конференції планується робота за секціями:

 1. Ветеринарна медицина
 2. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 3. Агроінженерія
 4. Геодезія та землеустрій
 5. Агрономія. Захист і карантин рослин. Садівництво та виноградарство
 6. Економіка. Облік і оподаткування. Менеджмент.

Робочі мови конференції — українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно: до 01.04.2021 р. відправити заявку на участь в конференції та тези доповіді на електронну адресу: nauka_odau@ukr.net

Учасники отримають СЕРТИФІКАТИ про участь в конференції

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова комітету ­

Брошков М.М., ректор ОДАУ, д. вет. н., професор

Заступник голови комітету ­

Данчук О.В., проректор з НР та МЗ ОДАУ, д. вет. н., доцент

Члени оргкомітету

д-р географ. наук, професор В.І. Михайлюк; д-р екон. наук, професор Г.М. Запша; д-р. екон. наук, професор І.О. Крюкова; д-р екон. наук, доцент О.М. Галицький; д-р вет. наук, професор І.І. Панікар;  д-р вет. наук, професор Л.О. Тарасенко; д-р с.-г. наук, професор Р.Л. Сусол; д-р с.-г. наук, професор О.П. Решетніченко;  канд. екон. наук, доцент О.С. Малащук; канд. географ. наук, І.В. Леонідова; канд. техн. наук, професор А.М. Яковенко; канд с.-г. наук, доцент Г.О. Балан; канд с.-г. наук, доцент С.О. Петренко; канд вет. наук, доцент А.О. Гєрдєва; канд біол. наук, доцент В.О. Найда; канд вет. наук, доцент Ж.Б. Коренєва; канд вет. наук, доцент С.І. Улизько; канд вет. наук, доцент К.О. Родионова; канд с.-г. наук, доцент І.Ф. Різничук; канд. біол. наук, доцент О.О. Крайнов; канд. біол. наук, доцент О.О. Ожован.

Секретар оргкомітету:

к. вет. н., доцент Гуніч В.В.

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей. Публікація тез безкоштовна.

За бажанням учасники можуть опублікувати статті у науковому журналі «Аграрний вісник Причорномор’я». Вимоги до публікацій наведені на сайті журналу за посиланням: https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/about/submissions

Вимоги до оформлення тез

 1. Тези подаються українською або англійською мовами.
 2. Обсяг тез – 1-3 сторінки без нумерації.
 3. Параметри сторінки: аркуша паперу – А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифт – 12 пт, інтервал – 1.
 4. Текстовий редактор: Microsoft Word, формат *. doc.
 5. Структура: індекс УДК; назва тез; прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, назва організації, місто, країна; анотація (Summary); Ключові слова (Keywords); основний текст (постановка проблеми, виклад основних матеріалів дослідження, висновки, список літератури до 4 джерел, максимум 1 таблиця чи рисунок).

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам – не приймаються.

Форма заявки на участь в конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Місце роботи/ навчання (установа, факультет, заклад освіти)
Контакти (моб. тел., e-mail)
Форма участі (очна, заочна)
Секція
Назва доповіді
Потреба в готелі (так/ні)

За додатковою інформацією звертатись до секретаря конференції:

к.вет.н., доцент Гуніч Вікторія Володимирівна

тел.: +380674215882

e-mail: hunichviktoria@gmail.com

Другие новости

Подать документы