Науково-координаційна рада

СКЛАД НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ОДАУ

№ з/п ПІБ Науковий ступінь, вчене звання, посада
1. Данчук Олексій Володимирович Д-р вет. наук, доцент, голова науково-координаційної ради
2. Осадчук Інна Валеріївна Науковий співробітник, секретар науково-координаційної ради
3. Дідур Анна Іванівна Канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту
4. Малащук Оксана Степанівна Канд. екон. наук, доцент, декан інженерно-економічного факультету
5. Родіонова Катерина Олександрівна Канд. вет. наук, доцент, декан факультету ветеринарної медицини
6. Гуляєва Інна Іванівна Канд. біолог. наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин
7. Левченко Анна Григорівна Канд. вет. наук, доцент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
8. Запша Галина Миколаївна Д-р екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту
9. Карунський Олексій Йосипович Д-р с.-г. наук, професор кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
10. Хімич Марія Сергіївна Канд. вет. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
11. Крайтель Оксана Петрівна Завідувач науково-фундаментальної бібліотеки


Положення про наукову-координаційну раду

План роботи науково-координаційної ради

Накази:

Подати документи