Одеський державний
аграрний університет

Навчально-науковий виробничий центр

Навчально-науковий виробничий центр

Навчально-науковий виробничий центр

Навчально-науковий виробничий центр (ННВЦ) Одеського державного аграрного університету створено за ініціативи ректора Університету Михайла Брошкова (наказ № 351-заг. від 29 жовтня 2019 року).
Основною метою діяльності ННВЦ є розробка фундаментальних засад та технологій у рослинництві та тваринництві для забезпечення населення високоякісними продуктами харчування за рахунок поновлюваних природних ресурсів і технологій життєзабезпечення, захист здоров’я людини і тварин. Робота Центру спрямована на розвиток науково-технічної діяльності та отримання результатів, необхідних для створення технологій, продукції, надання послуг, що забезпечують конкурентоспроможність агропромислового комплексу Причорноморського регіону.
Центр забезпечує практичне навчання студентів університету, проведення аспірантами та вченими наукових досліджень, здійснення науково-виробничої діяльності, яка технологічно пов’язана з процесом підготовки спеціалістів сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу України.
Основними напрямками діяльності ННВЦ ОДАУ є:
– створення необхідних умов для проведення навчально-технологічної та виробничої практики студентів університету, проведення аспірантами та вченими наукових досліджень та ведення сільськогосподарського виробництва з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу;
– забезпечення проведення науково-дослідних, інноваційних робіт професорсько-викладацьким складом, науковцями та аспірантами.
ННВЦ ОДАУ плідно співпрацює з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення НААН, Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова».

Навчально-науковий виробничий центр Навчально-науковий виробничий центр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подати документи