Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Одеського державного аграрного університету – це молодіжна організація, що об’єднує аспірантів, докторантів та молодих викладачів. Створена з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. Товариство сприяє науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених. Забезпечує представництво, захист і реалізацію професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Діяльність Ради  здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів України, Статуту Одеського державного аграрного університету та на підставі Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ОДАУ.

Рада молодих вчених Одеського державного аграрного університету координує свою роботу з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Діяльність Ради молодих вчених здійснюється за принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності членства та виборності керівних органів;
 • рівноправності членів, відкритості та колегіальності у роботі;
 • зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основні завдання Ради:

 • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які навчаються та працюють в університеті, до науково-дослідницької роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
 • подання пропозицій до Вченої Ради Університету щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород  тощо;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених.

Основними напрямами роботи Ради молодих вчених є: інформаційний, науковий, студентський, соціальний та комунікаційний.

Рада молодих вчених Рада молодих вчених

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада молодих вчених

 

 

Олексій Лотоцький

Посада: голова Ради молодих вчених, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності «Агрономія»

Контакти:
Телефон: (097) 785 02 76
E-mail: ltsk@ukr.net

 

 

 

 

 

Подати документи