Одеський державний
аграрний університет

Захист докторів філософії спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Захист докторів філософії спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Інформація про дисертацію

Дата створення ради

01.07.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Одеського державного аграрного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гарматюк Катерини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Разову спеціалізовану вчену раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Одеського державного аграрного університету (протокол № 11 від 01.07.2022 року) та затверджено наказом Одеського державного аграрного університету № 140-заг від 04.07.2022 року у такому складі:

Голова ради: Решетніченко Олександр Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Опоненти

Офіційний опонент: Лихач Вадим Ярославович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор, в. о. завідувача кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України

Офіційний опонент: Луговий Сергій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, в. о. завідувача кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Рецензент: Кірович Наталія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Рецензент: Різничук Ігор Федорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету.

Дисертант

Гарматюк Катерина Володимирівна

Тема

Методи підвищення продуктивності свиней в сучасних умовах півдня України Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 08.09.2022 року о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, Одеський державний аграрний університет, аудиторія № 314.

Місце роботи

Одеський державний аграрний університет

Науковий керівник

Сусол Р. Л., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Файл анотації

Завантажити анотацію

Файл дисертації

Завантажити дисертацію

Електронний підпис дисертації

Трансляція офіційного захисту

Захист дисертації відбудеться за адресою (Zoom): https://us05web.zoom.us/j/8719010103?pwd=eC9vS09aVTJSQXRrblQ4R1B0TVYwdz09. Ідентифікатор конференції: 871 901 0103. Код доступа: 2022


 

Інформація про дисертацію

Дата створення ради

01.07.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Одеського державного аграрного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Слюсаренко Ігоря Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Разову спеціалізовану вчену раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Одеського державного аграрного університету (протокол № 11 від 01.07.2022 року) та затверджено наказом Одеського державного аграрного університету № 140-заг від 04.07.2022 року у такому складі:

Голова ради: Решетніченко Олександр Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Опоненти

Офіційний опонент: Нежлукченко Тетяна Іванівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського національного аграрного університету.

Офіційний опонент: Помітун Іван Андрійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України.

Рецензенти

Рецензент: Чігірьов Валерій Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету.

Рецензент: Різничук Ігор Федорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету.

Дисертант

Слюсаренко Ігор Сергійович

Тема

Технологічні прийоми вирощування ягнят в залежності від походження та морфо-функціонального статусу при народженні

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 06.09.2022 року о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, Одеський державний аграрний університет, аудиторія № 314.

Місце роботи

Одеський державний аграрний університет

Науковий керівник

Китаєва А.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Файл анотації

Завантажити анотацію

Файл дисертації

Завантажити дисертацію

Електронний підпис дисертації

Трансляція офіційного захисту

Захист дисертації відбудеться за адресою (Zoom): https://us05web.zoom.us/j/2216935989?pwd=NzFDWWN6WVRaUG9OOW1oNllHUDZGdz09.  Ідентифікатор конференції:  221 693 5989. Код доступа: 1985

 

Подати документи