Одеський державний
аграрний університет

Присудження ступеня доктора філософії (PhD)

Присудження ступеня доктора філософії (PhD)
 1. Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»;
 2. Наказ МОН України від 12 січня 2017 року № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за № 155/30023)
 3. Наказ МОН України від 22 квітня 2019 року № 533 «Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2019 року за № 474/33455)
 4. Лист МОН України від 31 липня 2019 року № 1/9-492 «Про окремі питання реалізації порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
 5. Лист МОН України від 26 вересня 2019 року № 1/9-606 «Щодо розміщення повідомлень при прийомі дисертацій до захисту»
 6. Висновок рецензентів форма
 7. Висновок стуктурного підрозділу про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів роботи
 8. Витяг з протоколу ВР про призначення рецензентів та визначення структурного підрозділу
 9. Заява голові спецради про прийняття до захисту
 10. Заява про призначення рецензентів
 11. Склад спецради
Подати документи