Аспірантура

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями і практичними навичками. Здатні сприяти розвитку науки й технологій, підвищенню наукового рівня викладацького складу університету, покращити якість підготовки фахівців для народного господарства країни.

Мова навчання в аспірантурі Одеського державного аграрного університету українська.

У Одеському державному аграрному університеті діє аспірантура зі спеціальностей:

  • 073 Менеджмент
  • 201 Агрономія
  • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
  • 211 Ветеринарна медицина
  • 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Діяльність аспірантури регламентують:

Фактичний контингент аспірантів Одеського державного аграрного університету

Рівень вищої освіти Спеціальність Денна форма навчання Всього Заочна форма навчання Всього Ліцензійний обсяг
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти

(аспірантура)

Менеджмент 1 1 2 1 1 1 3 10
Агрономія 1 2 2 5 2 2 15
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 2 3 3 3 11 1 1 10
Ветеринарна медицина 5 6 11 2 2 16
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 1 4 5 2

Завідувач аспірантури 

Чорна Людмила Михайлівна

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 каб. № 205

(0482) 37-16-09


До уваги аспірантів, здобувачів, наукових керівників та консультантів

Науково-практичний семінар Винахідницька діяльність аспірантів та науково-педагогічних працівників

Подати документи