Одеський державний
аграрний університет

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Подати документи