Одеський державний
аграрний університет

Кафедра української та іноземних мов

Кафедра української та іноземних мов

Кафедра української та іноземних мов

 

 

 

Завідуючий кафедри,
кандидат філологічних наук,
Насакіна Світлана Вікторівна

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Кафедра української та іноземних мовДоцент, кандидат педагогічних наук Малецька Інна В’ячеславівна
Кафедра української та іноземних мовкандидат філологічних наук, доцент Коваленко Олена Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, ст.викладач Голубова Ганна Василівна
Кафедра української та іноземних мовВикладач Ходжикян Дарина Рафіковна
Кафедра української та іноземних мовВикладач Цитович Ельвіра Олегівна
Викладач Шумська Ірина Анатоліївна
Викладач Кременіш Ганна Віталіівна
Кафедра української та іноземних мовВикладач Ханецька Антоніна Олегівна

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
•Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)
•Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька мова)
•Наукова іноземна мова(англійська мова)
•Наукова іноземна мова(німецька мова)
•Українська мова за професійним спрямуванням
•Латинська мова
•Наукова іноземна мова (англійська мова)

 

Історія кафедри

Про викладання і вивчення студентами Одеського сільськогосподарського інституту іноземних мов після його заснування і в 20 – ті роки 20 століття архівних матеріалів не збереглося. Перші згадки про кафедру іноземних мов можна знайти в архівних документах інституту 1930 – 1931 років. То були часи колективізації, країна потребувала агрономів, виноградарів, тваринників. На той час в інституті навчалося тисяча студентів.

Викладачами іноземних мов, на жаль, їх перелік не зберігся, працювали Є.Ф. Ролл, С.Г. Уманський, О.Д. Огеляйдт, Г.С. Татур та ін. Прізвища репресованих викладачів в 1930–1940–і роки не збереглися, хоч за спогадами ветеранів вузу такі були. Матеріали були вилучені з вузу спец. органами СРСР.

Не збереглись і відомості про кафедру в роки війни 1941 – 1944 рр. адже інститут функціонував і в ті роки.

У 1945 – 1950 – х роках на кафедрі працювали 7 викладачів і старший лаборант. Завідував кафедрою старший викладач О.П. Іваницький, який вільно володів трьома іноземними мовами.

В післявоєнний період, коли розпочалася „холодна війна” між СРСР і зарубіжними державами, „Залізна завіса” того часу наклала свій відбиток на викладання іноземних мов у Одеському сільськогосподарському інституті. У той час вивчення іноземних мов обмежувалося лише читанням і перекладом загальної і політичної літератури. Тексти літератури сільськогосподарського спрямування не вивчались, а про практичне оволодіння іноземними мовами завдання навіть не ставилось.

В 60 – ті роки кафедра поступово розвивається. Членами кафедри були

В.В. Мелешко, В.М. Дудник, Ю.А. Приматова, Т.Г. Лапшина, Г.В. Матицина, Л.О. Антоньяну, Л.Д. Ляшкевич, Л.М. Скупченко, І.В. Нікітіна, Р.Й. Не-стеревич.

У 80-х роках склад кафедри поповнився новим поколінням викладачів . Це були випускники факультету романо-германської філології ОДУ І.І. Меч-никова О.Ю. Степаненко, Г.С. Романюк, К.Д. Короїд, О.Ф.Кривенко, Л.А.Кравченко, І.В.Нікітіна, О.Ю. Жаркіх.

У різні роки кафедру іноземних мов очолювали: ст. викладач Іваницький О.П., кандидат філологічних наук, доцент Рубінштейн Г.А., ст.викладач Лапшина Т.Г., кандидат філологічних наук, доцент Жаркіх О.Ю., ст. викладач Романюк Г.С.

Історія кафедри української мови починається зі здобуттям незалежності України. Кафедру української мови було організовано в 1996 р., посаду керівника кафедри з першого дня існування займала старший викладач Колєнцова В.М. У довоєнний період самостійної кафедри української мови не існувало. Вона входила як секція до складу кафедри іноземної мови. Навіть коли українською мовою широко користувались в інституті і на робітничих факультетах, об’єднаних інститутом в 1935роках, а саме Одеському українському, Одеському єврейському, Вознесенському, Арбузинському, Полтавському, Баштанському, Бірзульському, на курсах колгоспників, підготовчих курсах. Архівні матеріали свідчать, що на окремих факультетах вивчалась українська мова: її або вилучали з програм, як це було в 1929р. на факультеті великого соціалістичного господарства, або вводили: в 1934-35 р. на агрономічному факультеті навчання проводили єврейською (ідиш) і українською мовами, а в 1935–1936 навчальному році на зоотехнічному факультеті було відкрито відділ з викладанням українською мовою. Діловодство вели тільки українською мовою.

В 1930–1931 рр. до секції української мови входили викладачі М.І. Гусак та Я.К. Притика. У 1937-1938 рр. українську мову викладали О.В. Бірська, Г.Й.Дашевський, О.О. Подліпська, А.П.Цебржинська.

Про репресії проти викладачів та студентів, які були масовими в 1929–1933 рр. в Україні, в інституті не збереглись матеріали, вони були вилучені спец органами. Про те, що вони були і в інституті в наступні роки, тобто інерційно продовжувалися, як органами ОДПУ, так і керівництвом інституту свідчать накази директора інституту О. І. Рикуна. Так, в одному з них від 07.02.1934 р. наголошувалось, що „інститут протягом декількох років був осередком контрреволюційних дій з боку деякої частини педагогів…” Ряд викладачів, в т.ч. професорів, доцентів були звинувачення в націоналістичному ухилі, потуранні класовому ворогу. Були звільнені викладачі української мови Д. Д. Диб’як , М.С. Кривцов. А студентку ІІ курсу Г.П. Горову було виключено з інституту, як дочку розкуркуленого куркуля.

За доносами агентів НКВД, у т.ч. зі студентського середовища, в 1934 р. було звільнено з інституту ще ряд викладачів, звинувачених у троцькізмі, лівизні поглядів. Про репресії викладачів та студентів у 1937-1938 рр. архівних матеріалів не збереглось.

У повоєнний період українська мова зникає з навчальних планів, повсякденного життя, діловодства в інституті. Лише в 60 – ті роки ХХ ст. в складі кафедри іноземних мов було відновлено українську секцію з ділового мовлення.

Лише зі здобуттям незалежності України у 1996 р. в інституті було організвано кафедру української мови. Завідувачем кафедри було призначено старшого викладача Колєнцову В.М..

У 1997 р. було розроблено план заходів переходу до викладання всіх дисциплін українською мовою, створювалися курси з вивчення української мови для викладачів і аспірантів.

Викладачі кафедри проводили активну науково – методичну та виховну роботу. Виступали з лекціями серед студентів з різних актуальних проблем, організовували для викладачів та студентів наукові конференції, брали участь в конкурсах на краще знання рідної мови ім. П. Яцика, були організаторами заходів до ювілейних дат видатних діячів українців, творців державності, залучали до Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім.. Т. Шевченка.

У 2005 р. відбулося об’єднання кафедри іноземних мов з кафедрою української мови. Об’єднана кафедра набула назву „Кафедра української та іноземних мов”, яку очолила кандидат філологічних наук, доц. Колєнцова В.М.

З 2018 року очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Насакіна Світлана Вікторівна.

Контактна інформація

м. Одеса, провулок Олександра Матросова, 6 
каб. №521
mova.kafedra.odau@ukr.ne
+380664908400

Подати документи