Одеський державний
аграрний університет

Кафедра філософії, історії і політології

Кафедра філософії, історії і політології


Кафедра філософії, історії і політології

 

 

Завідувач кафедри, 
кандидат філософських наук, доцент
Чебан Оксана Михайлівна

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

 

 

Кафедра філософії, історії і політологіїК. пол. н., доцент Самуйлік Микола Миколайович
Кафедра філософії, історії і політологіїВикладач Федорова Інна Валеріївна
Кафедра філософії, історії і політологіїСт. лаборант Соловей Ірина Анатоліївна
Викладач Чорна Л.М.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
•Етика
•Етика і естетика
•Інженерна психологія
•Історія України
•Історія української культури
•Історія та культура України
•Педагогіка вищої школи
•Педагогіка і психологія
•Психологія
•Політологія
•Релігієзнавство
•Соціологія
•Філософія
•Філософія науки
•Філософія науки і техніки

Історія кафедри

Кафедрою проводиться весь перелік занять з соціально-гуманітарної підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів. Кількість навчальних дисциплін перевищує 20 і залежить від вибору студентів. Усі навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені навчальною і методичною літературою, більшість якої підготовлена викладачами кафедри. За останні 15 років на базі кафедри проведено: 3 міжнародні і 2 міжвузівські конференції з питань аграрної науки та актуальних проблем формування у студентів наукового світогляду; захищено 4 кандидатських дисертації викладачами: Кузьменком В.Б., Ногінською А.О., Рабокоровкою Г.В., Телелим І. В. і ЦубенкоВ. О. Підготовлено і видано: 5 різних за змістом підручників з грифом Міністерства освіти і науки і 2 – з грифом університету. Назви підручників: «Філософія» – перше видання (2003 р. – О.П.Сидоренко, В.Г.Абрамович, С.С.Корлюк, А.І.Паньков, Т.В.Розова, М.С.Філянін, О.М.Чебан та ін.); друге видання (2008 р.- О. П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, В.Г.Абрамович, П. С. Задірако, Л.І.Смоленська, О.М.Чебан та ін.); третє видання (2010 р.- О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, О.Ю.Власова, О.М.Чебан та ін.); «Пропедевтичний курс з філософії науки» (2016 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, В.В.Власов, Т.В.Розова, О.М.Чебан та ін.); «Релігієзнавство» перше видання (2007 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін,О. М.ебан та ін.); друге видання (2008 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, О.М.Чебан та ін.); «Історія української культури» (2014 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, В.В.Власов, О.М.Чебан та ін.). Видано 5 навчальних посібників:
– «Філософія. Історико-філософське введення» (2000 р. – О.П.Сидоренко, М.С.Філянін, Л.Г.Нем’ята);
– «Політична система суспільства»(2009 р. – В.Г.Абрамович, І.В.Телелим);
– «Соціологія села» (2004 р. – В.Г.Абрамович);
– «Історія України» (2010 р. – Л.В.Петришина);
– «Етика» (2011 р. – І.О.Волкова).
Видано 3 монографії:
– «У дзеркалі соціології» (2007 р. – В.Г.Абрамович);
– «Політична відповідальність суспільства» (2010 р. – М.М.Самуйлік);
– «Раціональне та містичне у філософії Г. Сковороди» (2012 р. – Т.М.Чернега).
На кафедрі працюють наукові гуртки студентів з поглибленого вивчення проблем філософії, історії України та історії української культури, а також розроблена навчально-методична документація для проведення занять за дистанційною формою навчання.

Адреса: провулок Матросова, 6, корпус № 4, шостий поверх, кабінет 615
Телефон: 722-32-64
e-mail: filosofiyaodau615@ukr.net

 

Подати документи