Кафедра агроінженерії

Кафедра агроінженерії

 

 

Завідуючий кафедри,
професор, кандидат наук
Яковенко Анатолій Миколайович

 

 

 

Кадровий склад кафедри

 

Кафедра агроінженерії К. н., доцент Дударев Ігор Іванович
Кафедра агроінженерії К. н., доцент Чучуй Валерій Петрович
Кафедра агроінженерії К. н., доцент Осадчук Петро Ігорович
Кафедра агроінженерії К. н., доцент Москалюк Інна Вікторівна
Кафедра агроінженерії К. н., доцент Домущі Дмитро Панасович
Кафедра агроінженерії К. н., доцент Уминський Сергій Михайлович
Кафедра агроінженерії К. н., доцент Сакун Микола Миколайович
Кафедра агроінженерії Ст. викладач Турчак Володимир Федорович
Кафедра агроінженерії Ст. викладач Макарчук Валентина Іванівна
Кафедра агроінженерії Асистент Житков Сергій Сергійович
Кафедра агроінженерії Асистент Устуянов Панас Дмитрович
Завідувач лабораторії Павлішин Павло Миколайович

Лаборант – Ст. лаборант

Гладун Наталя Володимирівна

Список дисциплін, які викладаються на кафедрі
•Технологія виробництва та переробки с.г. прод-ції – Осадчук П.І.
•Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів – Дударев І.І.
•Слюсарна справа – Житков С.С.
•Інженерна механіка – Уминський С.М., Житков С.С.
•Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали – Домущі Д.П.
•Електротехніка та електропривод – Осадчук П.І.
•Системи автоматичного водіння та супутникового моніторингу транспорту – Чучуй В.П.
•Автоматика та мехатроніка – Чучуй В.П.
•Сільськогосподарські машини – Дударев І.І.
•Експлуатація машин та обладнання – Домущі Д.П.
•Альтернативні джерела енергії та біопаливо – Чучуй В.П.
•Ремонт машин та обладнання – Домущі Д.П.
•Машини і обладнання та їх використання при переробці с.-г. продукції – Дударев І.І.
•Технологія машинобудування – Житков С.С.
•Підйомно-транспортні машини – Дударев І.І.
•Трактори і автомобілі – Яковенко А.М.
•Машини і обладнання та їх використання в тваринництві – Осадчук П.І.
•Технічний сервіс в АПК – Устуянов П.Д.
•Основи керування транспортним засобом – Яковенко А.М.
•Альтернативні джерела енергії та екологія – Чучуй В.П.
•Основи охорони праці – Москалюк І.В.
•Охорона праці в галузі та цивільний захист – Сакун М.М.
•Аналіз технологічних систем – Уминський С.М.
•Проектування підприємств з переробки і зберігання с.-г. продукції – Дударев І.І.
•Методологія та методика наукових досліджень – Уминський С.М.
•Дослідження та випробування техніки АПК – Уминський С.М.
•Проектування тваринницьких підприємств – Осадчук П.І.
•Безпека життєдіяльності та основи охорони праці – Москалюк І.В.
•Сучасні засоби механізації в плодоовочівництві та виноградарстві – Домущі Д.П.
•МЕА с.г. виробництва (СГМ) – Житков С.С.
•МЕА с.г. виробництва (трактора) – Макарчук В.І.
•МЕА с.г. виробництва (механізація технологічних процесів в рослинництві) – Домущі Д.П.
•МЕА с.г. виробництва (електрифікація та автоматизація с.г.виробництва) – Чучуй В.П.
•Фізичне виховання – Турчак В.Ф.

Історія кафедри

Викладання основ механізації сільського господарства в ОДАУ має давню історію.  Ще в 1919 р. для викладання курсу сільськогосподарського машинобудування в ОСГІ за конкурсом був обраний професором Д. В.  Александров. Він — один із найбільш кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, головний інженер заводу ім. Жовтневої революції, у майбутньому став засновником кафедри механізації. З 1919 по 1921 р. проф. Д. В. Александров був єдиним викладачем з механізації сільського господарства. Практичне вивчення сільськогосподарських машин і знарядь було організовано на базі заводу ім. Жовтневої революції, бо власного машинно-тракторного парку інститут на той час не мав. У зв’язку з розширенням інституту та розвитком сільськогосподарської техніки, зростали і вимоги до викладання технічних дисциплін. У 1923 р. проф. Д. В. Александров та інженер І. С. Блажко створили кабінет машинознавства, машинний парк якого до 1925 р нараховував більше ніж 40 різних машин і знарядь (плугів, борін, культиваторів тощо). Практичні заняття зі студентами проводилися безпосередньо в інституті із використанням власного обладнання та техніки. Старанна робота проф. Д. В. Александрова стала міцним фундаментом для заснування у 1930 р. кафедри механізації та електрифікації сільського господарства. Необхідність її відкриття була очевидна ще й тому, що країна завершувала колективізацію сільського господарства і виробництву потрібні були спеціалісти в галузі механізації трудомістких процесів. На той час на кафедрі працювали чотири викладачі (проф. О. М.  Брилінський, доц. А. І. Потапов, А. А. Подеригін, А. К. Загорученко) та чотири лаборанти. Першим завідувачем кафедри призначено проф. Д. В. Александрова, який керував нею до 1933 р. Викладачі кафедри проводили велику роботу з випробувань конструкцій тракторних плугів для вітчизняного виробництва. Викладали такі дисципліни: з 1931 р. — «Спеціальні машини (сільгоспмашини)», «Трактори», «Автотранспорт», «Матеріали та ремонт», «Технічна механіка», «Опір матеріалів», «Електрифікація сільськогосподарського виробництва», «Технічне креслення», «Деталі машин»;  з 1933 р. — «Експлуатація машинно-тракторного парку», «Нарисна геометрія». У 1934–1935 рр. кафедру механізації очолював проф. О. М. Брилінський — видатний спеціаліст у галузі технічної механіки і опору матеріалів. Після злиття в 1935 р. двох Одеських сільськогосподарських інститутів  ( Українського і Єврейського) керівництво кафедри механізації було доручено Н. І. Крупніку. В цей час на кафедру прийшли працювати доценти А. Г. Булгак, О. М. Семенов та ін. У 1938 р. керівництво інституту запросило на завідування кафедрою механізації проф. В. П. Добровольського (за сумісництвом) — фахівця у галузі машинобудування. Його підручник «Деталі машин» відомий і нинішньому поколінню. Науковий ступінь доктора технічних наук Вища атестаційна комісія присудила йому без захисту дисертації. У доробку науковця — понад 200 друкованих робіт. Завідувачем кафедри механізації В. П. Добровольський  пропрацював до 1941 р., під його керівництвом захистили кандидатські дисертації А. Г. Вулгак та В. А. Костюков — майбутні доценти кафедри. Тоді ж на кафедрі працював в. о. доцента Л. В. Темченко, який за завданням Наркомзему СРСР виконав велику роботу щодо вивчення можливості збирання кукурудзи на зерно комбайнами. Багато його рекомендацій були прийняті пізніше для переобладнання самохідних комбайнів СК-3 і СК-4. Брошура «Досвід збирання кукурудзи комбайнами» багато років була настільною книгою спеціалістів-механізаторів. До початку Другої світової війни кафедра укомплектовувалася технікою за рахунок МТС та заводів, і було все необхідне для проведення  занять за навчальними програмами.  На жаль, обладнання кафедри, зокрема й одна із кращих колекцій вітчизняних і зарубіжних плугів, було розграбоване, незважаючи на те, що окупанти формально продовжили існування інституту в період свого «господарювання» в Одесі. Після війни, з 1944 р. кафедру очолював канд. техн. наук, доц. О. М.  Семенов, який працював у ОСГІ до 1959 р. і захистив докторську дисертацію, присвячену основам розрахунків і конструюванню зернових сівалок. Його монографія «Зерновые сеялки» до цього часу є цінним довідником для інженерів-конструкторів. Автор багатьох робіт із ґрунтообробних знарядь. Понад 40 учнів науковця захистили кандидатські дисертації, йому  належить більше ніж 150 праць, 12 винаходів. О. М. Семенов і  Л. В. Темченко написали підручник для широкого користування зі збирання кукурудзи комбайнами, який був надрукований трьома мовами: російською, українською і болгарською. З 1959 р. кафедру механізації очолював канд. с.-г. наук, доц. Л. В. Темченко. Кафедра розширювалася і зміцнювалася матеріально. Науковий напрям роботи кафедри — вдосконалення технології та системи машин під час обробітку і збирання кукурудзи, розроблення пристосувань для збирання соняшнику. В цей період кафедра надавала велику допомогу виробництву, організовуючи обласні семінари спеціалістів і керівників господарств, а  викладачі інституту виїжджали на збирання врожаю на чолі студентських загонів. У 1965 р. доц. Л. В. Темченко пішов на пенсію, а завідувачем кафедри механізації став доц. Ю. С. Цуканов. З 1979 по 1996 р. проф. Ю. С. Цуканов був ректором ОСГІ. Кафедра поповнювалася новими кадрами, повернувся із Кишинівського СГІ проф. О. М. Семенов. На кафедрі почав працювати доц. Ю. С. Бірюков, який у творчій співдружності з УкрНДІ виноградарства і виноробства ім. Таїрова створив комплекс машин для щеплення винограду. Більшість створених машин не мають аналогів  у світовій практиці, а напівавтомат для щеплення був запатентований у шести зарубіжних країнах, зокрема й у США, Франції та ФРН. Під керівництвом Ю. С. Бірюкова підготовлено декількох аспірантів, він отримав більше ніж 30 авторських свідоцтв та патентів. У 1977 р. на кафедрі працювали 13 викладачів, зокрема й доц. А. М.  Яковенко, асистенти К. О. Горіна, І. В. Горбенко, П. І. Штирьов та 15 співробітників обслуговуючого персоналу, включаючи майстрів-інструкторів з водіння автомобілів. Кафедра багато уваги приділяла розробленню технічних засобів навчання, щороку готувала загони комбайнерів для допомоги сільському господарству під час збирання врожаю. У 1979 р. в. о. завідувача кафедри механізації призначено канд. техн. наук, доц. А. М. Яковенка. Кафедра зміцнювала матеріально-технічну базу, працівники кафедри брали участь у виконанні союзної програми з впровадження потоково-циклової праці механізаторів і організації семінарів викладачів сільськогосподарських вишів і технікумів, працівників і керівників сільського господарства різного рівня. Проводилася активна підготовка до відкриття факультету механізації сільського господарства. При агрономічному факультеті на базі кафедри механізації сільського господарства у вересні 1983 р. організовано відділення механізації сільського господарства. 1 лютого 1986 р., згідно з рішенням Вченої ради інституту і наказом ректора, створено факультет механізації сільського господарства. Його деканом призначено проф. А. М. Яковенка (1986–2001). До складу факультету входили чотири кафедри: фізики; механізації тваринництва і охорони праці; експлуатації і ремонту машинно-тракторного парку; сільськогосподарських машин. У 1996–1998 рр. на факультеті працювала спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій К. 120.91.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва», де було  захищено 13 кандидатських дисертацій. У 1999 р. узгоджено навчальні плани з підготовки молодших спеціалістів зі споріднених спеціальностей із Петрівським державним аграрним технікумом та Ізмаїльським державним  технікумом механізації та електрифікації сільського господарства. Це дало можливість приймати в інститут випускників зазначених навчальних закладів на ІІІ курс денного і заочного відділень. З 2003 по 2007 р. в цих технікумах функціонували два навчально-консультативні центри, на базі яких здійснювалася підготовка інженерів-механіків. З 1995 р. щорічно друкується збірник наукових праць факультету «Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки». З 2001 р. по серпень 2016 р. деканом факультету механізації сільського господарства був обраний канд. техн. наук, доц. В. П. Чучуй. З 2009 р. до складу  факультету механізації сільського господарства входять три кафедри: механізації та автоматизації сільськогосподарського виробництва, експлуатації та ремонту машинно-тракторного парку, безпеки життєдіяльності та фізичного виховання,  які укомплектовані сучасним лабораторним обладнанням з усіх спеціальних і загально-технічних дисциплін. У факультетському комп’ютерному класі студенти виконують курсові та дипломні проекти, а також деякі лабораторні роботи. Факультет ефективно співпрацює з Люблінською сільськогосподарською академією (Польща) і є постійним учасником Щорічної міжнародної конференції «MOTOROL». На факультеті проводяться студентські олімпіади, переможці яких беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах. Найкращі випускники продовжують наукову роботу в аспірантурі. В  2017 році  кафедра механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва входить до складу об’єднаного інженерно-економічного факультету, який очолює доц. Л. А. Бахчиванжи. В 2018 році відбулося об’єднання кафедр «Технічного сервісу та інженерної механіки» та «Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» в результаті утворилася кафедра Агроінженерії, яку очолив доц. Дударев І.І., яка увійшла до складу Інженерно-економічного факультету. З 1 вересня 2019 року кафедру очолює професор Яковенко А.М. В даний час на кафедрі працюють: професор Яковенко А.М., доц. Чучуй В.П., доц. Осадчук П.І., доц. Дударев І.І., доц. Сакун М.М., доц. Уминський С.М., доц. Москалюк І.В.,  доц. Домущі Д.П., старший викладач Макарчук В.І., старший викладач Турчак В.Ф., асистент Житков С.С., асистент Устуянов П.Д., асистент Павлішин П.М. технік Онищенко Е.О., технік Назаренко М.В., лаборант Гладун Н.В.

Контактна інформація:
Завідувач кафедри , кандидат технічних наук , професор Яковенко А.М.
Адреса: 60012, м. Одеса, пров. Матросова 6, другий поверх , кабінет 208
тел. +380974601479, +380973182396
E-mail: masv310@ukr.net

 

Подати документи