Одеський державний
аграрний університет

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

 

 

 

Завідувач кафедрою, д. вет. н.,

професор Панікар Ігор Ігорович

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Панікар Ігор Ігорович

Доктор ветеринарних наук, професор 

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Богач Микола Володимирович

Доктор ветеринарних наук, професор 

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Попова Ірина Михайлівна

Кандидат ветеринарних наук, доцентКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Пероцька Людмила Вадимівна

Кандидат ветеринарних наук, доцентКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Чорний Віталій Андрійович

Кандидат ветеринарних наук, доцентКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Жунько Інна Давидівна

Асистент кафедри, завідувач багатопрофільної лабораторії ветеринарної медициниКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Горобей Світлана Павлівна

Ветеринарний лікарКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Писарська Вікторія Вікторівна

Старший лаборантКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. АтамасяКафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У складі Одеського сільськогосподарського інституту кафедра епізоотології була організована у січні 1945 року. Її першим завідувачем стала доктор ветеринарних наук, професор Катерина Семенівна Шулюмова.

У 1963 році кафедру очолив доктор ветеринарних наук, професор Іван Олексійович Ізмайлов. На той час його аспірантами були майбутні професори Євген Іванович Буряк та Валентин Якимович Атамась.

Після виходу професора І. О. Ізмайлова на пенсію кафедрою завідував доцент Микола Іванович Федотов.

У 1985 році кафедру епізоотології очолив доктор ветеринарних наук, професор Валентин Якимович Атамась, який керував нею упродовж 25 років.

У 1988 році до кафедри приєднали кафедру мікробіології, а у 1992 році курс фармакології був переданий кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи.

Кафедра епізоотології і мікробіології проіснувала до 1996 року і по потенціалу професорсько-викладацького складу була на той час самою великою кафедрою інституту і України. До її складу входили п’ять докторів наук, вісім доцентів, чотири асистента.

Під керівництвом професора Атамася В. Я. була обладнана науково-навчально-виробнича лабораторія епізоотології, мікробіології та вірусології, створена сучасна матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень і навчального процесу. Валентин Якимович Атамась залишив потужну наукову школу епізоотологів, був автором понад 100 наукових праць, а також підручників, довідників та словника.

У 2001 році до складу кафедри епізоотології була приєднана кафедра паразитології, яку з 1973 року очолював доктор ветеринарних наук, професор Іван Лукич Тараненко, учасник Великої Вітчизняної війни і боїв за визволення Одеси.

З 2011 до 2015 року кафедра епізоотології та паразитології працювала у об’єднанні із кафедрою ветсанекспертизи та фармакології. Об’єднану кафедру епізоотології, паразитології та ветсанекспертизи очолював заслужений діяч науки і техніки України, доктор ветеринарних наук, професор Ковбасенко В. М.

З 1 вересня 2015 року кафедру епізоотології та паразитології очолював кандидат ветеринарних наук Гуменний Олег Григорович, учень професора Атамася В. Я.

За рішенням Вченої ради Одеського державного аграрного університету у 2019 році кафедрі епізоотології та паразитології було присвоєно ім’я професора Атамася В. Я.

З 12 травня 2020 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено доктора ветеринарних наук, професора Панікара Ігоря Ігоровича, якого 01 грудня 2020 року обрано за конкурсом на п’ять років завідувачем кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В. Я. Панікар І. І. є автором та співавтором понад 150 наукових праць, а також 8 підручників та навчальних посібників, 11 патентів на винахід, 6 методичних розробок 3 монографій та двох атласів із хвороб тварин.

У зв’язку із реорганізацією факультету ветеринарної медицини та приєднанням до кафедри дисциплін ветеринарна мікробіологія та ветеринарна вірусологія було прийнято рішення про зміну назви кафедри. Згідно рішення колективу кафедри та наказу ректора університету № 499-заг. від 23.12.2020 року, кафедра отримала назву у такій редакції: «Епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася».

В теперішній час колектив викладачів кафедри працює над удосконаленням освітнього процесу та підвищенням якості освітянських послуг шляхом поєднання навчального процесу та практичної підготовки майбутніх фахівців ветеринарної медицини, технологів сільськогосподарського виробництва та спеціалістів з агрономії.

Практична підготовка здобувачів проводиться під час навчальних практик та виробничої практики на базі господарств Південного регіону України з якими укладено договори про співробітництво, стажування викладачів і практику для здобувачів вищої освіти.

Провідні викладачі кафедри входять до складу групи забезпечення підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою підготовки зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», а завідувач кафедри Панікар І. І. є Гарантом цієї освітньої програми.

Кафедра епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора
В. Я. Атамася є випускаючою, веде підготовку магістрів на етапі виконання і захисту кваліфікаційних робіт та задавання ЕДКІ, які є завершальними у опануванні здобувачами освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

Кафедра є базовою для підготовки за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії (PhD), а завідувач кафедри професор Панікар І. І. є Гарантом освітньо-наукової програми підготовки за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

Кафедра забезпечує виконання двох наукових тематик:

 1. «Прогностична оцінка епізоотології інфекційних хвороб тварин та птиці, розробка методів, засобів та організаційних принципів їх профілактики і ліквідації на Півдні України».
 2. «Паразитоценози тварин, птиці та риб на Півдні України».

Також колектив виконує госпдоговірну тематику: «Моніторинг токсикологічних показників у кормах для домашніх тварин».

При кафедрі організовано та успішно працює студентський науковий гурток, який має назву: «Юний Скрябін». Студенти займаються науковою роботою, яка у подальшому дає їм змогу більш детально вивчити такі дисципліни – паразитологія, та спеціальна паразитологія, а в подальшому застосувати отриманні наукові навички у підготовці випускних кваліфікаційних робіт, та отримати диплом магістра.

Дисципліни, які викладають викладачі кафедри

⇒Для здобувачів освіти факультету ветеринарної медицини:

 • Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • Спеціальна епізоотологія
 • Інфекційні хвороби продуктивних і непродуктивних тварин
 • Інфекційні та інвазійні хвороби дрібних тварин
 • Паразитологія та інвазійні хвороби
 • Глобальна паразитологія
 • Організація та економіка ветеринарної справи
 • Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин
 • Виготовлення, контроль і застосування ветеринарних біологічних препаратів
 • Діагностика, лікування та профілактика паразитарних хвороб тварин
 • Біобезпека, біозахист та екологія
 • Організація навчального процесу
 • Ветеринарна мікробіологія
 • Ветеринарна мікробіологія та імунологія
 • Ветеринарна вірусологія

⇒Для здобувачів освіти інституту біотехнологій та аквакультури:

 • Мікробіологія.
 • Мікробіологія (методи мікробіологічних досліджень);

⇒Для здобувачів освіти агробіотехнологічного факультету:

 • Мікробіологія з основами вірусології;
 • Загальна мікробіологія.

Колектив кафедри зичить всім непохитного здоров’я та стійкого епізоотичного благополуччя !

Контактна інформація
Tel .: (048) 7659097
e-mail: epizoo2016@ukr.net

Подати документи