Подача електронної заяви

Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі:

 • для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування) на основі документа про повну загальну середню освіту;
 • для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (магістра ветеринарного спрямування) на основі диплому фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста;
 • які мають сертифікати ЗНО, видані у 2018-2021 роках з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Одеського державного аграрного університету, та не мають підстав для спеціальних умов зарахування.
 • для здобуття ступеня МАГІСТРА на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями, які потребують ЄВІ з іноземної мови.

Для подання Електронної заяви вступник повинен створити електронний кабінет на інтернет-сайті за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ .

Надіслати електронну заяву до Одеського державного аграрного університету  вступник може зі свого кабінету.

Спеціальності / Освітні програми (ОП): 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 193 Геодезія та землеустрій, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, ОП Флористика з садовим мистецтвом, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, 229 Громадське здоров’я.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
 • пароль для входу до кабінету;
 • номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Правилами прийому до ОДАУ);
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/).

Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи, в загальну кількість не враховуються.

УВАГА! У разі виникнення проблем із реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс”:

+38 (044) 290-18-13, +38 (095) 281-13-54, +38 (067) 551-24-74, +38 (093) 342-38-63.

ДИСТАНЦІЙНА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

(для вступників які не користуються спеціальними умовами вступу)

Дистанційною подачею документів можуть скористатися вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання  для одержання ступеня БАКАЛАВРА на основі:

 • ОС БАКАЛАВРА за неспорідненою спеціальністю.

бланк-Заяви БАКАЛАВРА

Заяву роздрукувати, заповнити та підписати.

для одержання ступеня МАГІСТРА на основі ступенів вищої освіти БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА,  МАГІСТРА

бланк-Заяви МАГІСТРА

Заяву роздрукувати, заповнити та підписати.

ІНСТРУКЦІЯ:

У термін з 01.09.2021р. по 28.09.2021р.  на електронну адресу приймальної комісії odau_dvd@ukr.net надіслати електронний лист з якісними сканованими копіями (окремими файлами) в форматі jpg:

Перелік обов’язкових сканованих документів:

 • заява;
 • паспорт (1, 2 сторінки та місце реєстрації (для ID картки Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);
 • облікова картка платника податків;
 • документ державного зразка про здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
 • додаток до диплому (сторінка з ПІБ, сторінки з оцінками);
 • фотокартку для документів із зображенням вступника, (розмір 3х4см.).

Важливо!!!

В електронному листі обов’язково зазначити:

 • у темі – вказати на яку ступінь освіти подаєте документи (БАКАЛАВРА або МАГІСТРА) та своє прізвище, ім’я, по батькові повністю (наприклад, «БАКАЛАВР, Мазур Василь Петрович»).

Інші новини

Подати документи