Одеський державний
аграрний університет

Опитування інституту модернізації змісту освіти

Опитування інституту модернізації змісту освіти
Науковці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» проводять дослідження щодо трансформації сучасних форм та методів навчання у вищій школі. На виконання поставлених завдань передбачено опитування науково-педагогічних і педагогічних працівників.  Участь в опитуванні є добровільною та анонімною.
Анкету щодо стану професійної готовності науково-педагогічних працівників впроваджувати сучасні форми та методи навчання серед викладацького колективу можна заповнити до 15.07.2021 р. за посиланням:

Інші новини

Подати документи