Одеський державний
аграрний університет

Оголошення! Вакантні посади ОДАУ!

Оголошення! Вакантні посади ОДАУ!

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

з 13 жовтня по 13 листопада 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДАУ

1. Завідувач кафедри польових і овочевих культур, доцент 1,0 ставки (1 особа)
2. Завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії, доцент 1,0 ставки (1 особа)
3. Завідувач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру, доцент 1,0 ставки (1 особа)
4. Завідувач кафедри інформаційних технологій, професор 1,0 ставки (1 особа)
5. Завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, професор 1,0 ставки (1 особа)
6. Завідувач кафедри обліку і оподаткування, професор 1,0 ставки (1 особа)
7. Професор кафедри польових і овочевих культур 1,0 ставки (1 особа)
8. Професор кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії 1,0 ставки (1 особа)
9. Професор кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії 0,25 ставки (1 особа)
10. Професор кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин 0,75 ставки (1 особа)
11. Професор кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. проф. В.Я. Атамася 0,5 ставки (1 особа)
12. Професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 1,0 ставки (1 особа)
13. Професор кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру 1,0 ставки (1 особа)
14. Професор кафедри інформаційних технологій 1,0 ставки (1 особа)
15. Професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства 1,0 ставки (1 особа)
16. Професор кафедри менеджменту 0,5 ставки (1 особа)
17. Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин 1,0 ставки (1 особа)
18. Доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії 1,0 ставки (1 особа)
19. Доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії 0,5 ставки (1 особа)
20. Доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 1,0 ставки (1 особа)
21. Доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин 0,9 ставки (1 особа)
22. Доцент кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру 1,0 +0,25 ставки (2 особи)
23. Доцент кафедри інформаційних технологій 0,75+0,25 ставки (2 особи)
24. Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства 1,0 ставки (1 особа)
25. Доцент кафедри менеджменту 1,0 ставки (1 особа)
26. Старший викладач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру 3,0 ставки (3 особи)
27. Старший викладач кафедри інформаційних технологій 2,0 ставки (2 особи)
28. Старший викладач кафедри агроінженерії 1+0,5 ставки (2 особи)
29. Викладач кафедри філософії, історії і політології 1,0 ставки (1 особа)
30. Асистент кафедри польових і овочевих культур 1,0 ставки (1 особа)
31. Асистент кафедри захисту, генетики і селекції рослин 0,75 ставки (1 особа)
32. Асистент кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії 2,0 ставки (2 особи)
33. Асистент кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. проф. В.Я. Атамася 1,0 ставки (1 особа)
34. Асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 0,75 ставки (1 особа)
35. Асистент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин 1+0,75 ставки (2 особи)

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад:

відповідна кваліфікація за дипломом про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи, показники відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти в частині вимог до посад НПП.

З Положенням «Про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівник Одеського державного аграрного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція)» можна ознайомитись на офіційному сайті Університету за посиланням:

https://osau.edu.ua/pro-universytet/inshi-pidrozdily/viddil-kadriv/

Перелік документів, що подаються особами, які бажають прийняти участь у конкурсі:

 1. заява на ім`я ректора (написана власноруч);
 2. анкета;
 3. дві фотокартки розміром 3×4 см;
 4. автобіографія (для осіб, які не працюють в ОДАУ);
 5. особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в ОДАУ);
 6. засвідчені в установленому порядку копії паспорту, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які не працюють в ОДАУ);
 7. документ, який підтверджує рівень володіння державною мовою;
 8. документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування;
 9. список наукових і навчально-методичних праць та винаходів;
 10. звіт про навчальну, наукову, методичну, організаційно-виховну роботу за попередній термін перебування на посаді;
 11. перспективний план (проект) роботи кафедри (для кандидатів на посаду завідувача кафедри);
 12. мотивований висновок відповідної кафедри;
 13. витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (із зазначенням рекомендованого терміну контракту, від 2 до 5 років).

 Кандидат на вакантну посаду особисто формує свою справу згідно вищенаведеного переліку документів та подає її у повному складі в паперовій папці-швидкозшивачі до відділу кадрів Одеського державного аграрного університету. Строк подачі документів – один місяць з моменту виходу оголошення у газеті «Чорноморські новини» (до 13 листопада).

Документи приймаються за адресою:

65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, відділ кадрів, 1 поверх, к.113а.

Додаткові відомості про умови конкурсу за телефоном: 784-57-31 (відділ кадрів).

 

 

 

 

 

 

 

Інші новини

Подати документи