Одеський державний
аграрний університет

Обговорення навчальних планів і освітньо-наукових програм здобувачів третього (освітньо-наукового рівня освіти)

Обговорення навчальних планів і освітньо-наукових програм здобувачів третього (освітньо-наукового рівня освіти)

19 лютого 2021 року відбулось онлайн засідання гарантів освітніх програм здобувачів третього (освітньо-наукового рівня освіти), на якому обговорювались відповідність навчальних програм наявним вимогам.

Головуючим на зустрічі був проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Олексій Володимирович Данчук.

У засідання брали участь:

Галина Миколаївна Запша (гарант ОНП за спеціальністю 073 – «Менеджмент»);

Юркевич Євген Олександрович (гарант ОНП за спеціальністю 201 – «Агрономія»);

Тарасенко Людмила Олексіївна (гарант ОНП за спеціальністю 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»);

Панікар Ігор Ігоревич (гарант ОНП за спеціальністю 211 –  «Ветеринарна медицина»);

Сусол Руслан Леонідович (гарант ОНП за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

Також в обговоренні навчальних планів і освітньо-наукових програм активну участь приймали аспіранти різних років навчання: Мамедова Віра Мірдоматівна, Тацій Олександр Володимирович – спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; Павленко-Дідур Кристина Сергіївна – спеціальність «Менеджмент» та ін.

У ході засідання Запша Галина Миколаївна представила презентацію щодо останніх вимог складання освітньо-наукових програм і наголосила на ключових моментах підготовки  навчальних планів.

Інші новини

Подати документи