Акредитація 

Висновок експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Економіка” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка”

Висновок експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 19 “Архітектура і будівництво” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

Висновок експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” (друга вища освіта) галузі знань 19 “Архітектура і будівництво” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Агрономія” спеціальності 201 “Агрономія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Захист і карантин рослин” спеціальності 202 “Захист і карантин рослин” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Садівництво та виноградарство” спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Подати документи