Одеський державний
аграрний університет

Міжнародна науково-практична конференція «М’ЯСНІ ГЕНОТИПИ СВИНЕЙ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Міжнародна науково-практична конференція «М’ЯСНІ ГЕНОТИПИ СВИНЕЙ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Міжнародна науково-практична конференція «М’ЯСНІ ГЕНОТИПИ СВИНЕЙ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (у режимі онлайн)

 02 вересня 2021 р.

Загальна інформація по конференції

Науково-координаційний комітет конференції:

Михайло БРОШКОВ ректор ОДАУ, доктор ветеринарних наук, професор (голова)
Олексій ДАНЧУК проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ОДАУ (заступник голови)
Інна МАЛЕЦЬКА проректор з науково-педагогічної та методичної роботи
 Василь ВОЛОЩУК доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор Інституту свинарства і АПВ НААН України
Марек БАБІЧ доктор інж., професор кафедри селекції та біотехнологій свиней відділу селекції тварин та агроконсультацій Університету науки про життя в Люблині, Польща
Руслан Шейко доктор с.-г. наук, професор, член кореспондент НАН Білорусі, директор державної науково-дослідної установи «Інституту генетики і цитології Національної академії наук Білорусі

 

Організаційний комітет:

Олександр РЕШЕТНІЧЕНКО директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури ОДАУ, доктор с.-г. наук, професор (голова)
Руслан СУСОЛ доктор  с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОДАУ (заступник голови)
Наталія КІРОВИЧ кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОДАУ
Ігор РІЗНИЧУК кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі тварин ОДАУ
Кінга КРОПІВЕЦЬ-ДОМАНСЬКА доктор інж., професор кафедри селекції та біотехнологій свиней відділу селекції тварин та агроконсультацій Університету науки про життя в Люблині, Польща

 

НАУКОВО-ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ З ПИТАНЬ:

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Узагальнення накопиченого світового і вітчизняного досвіду з питань теорії і практики утримання, використання, вдосконалення м’ясних генотипів свиней, методології та організації селекційно-племінної роботи у свинарстві на сучасному етапі розвитку галузі в Україні та світі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Регламент виступів:

Пленарне засідання – до 10 хв.

Секційні засідання – до 7 хв.

02 вересня

8.00–9.55 Реєстрація учасників конференції (навчальний корпус №1 ОДАУ)
Фотографування учасників конференції під час проведення конференції в

режимі онлайн

10.00–10.15

 

10.15–11.30

Відкриття конференції – Олексій ДАНЧУК, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ОДАУ (заступник голови)

Пленарне засідання, присвячене огляду наукових здобутків Одеського державного аграрного університету (навчальна аудиторія 225,, 2-й поверх навчального корпусу №1 ОДАУ)

 

Привітання учасників конференції –

Михайло БРОШКОВ,

ректор ОДАУ, доктор ветеринарних наук, професор

 

Василь ВОЛОЩУК,

доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор Інституту свинарства і АПВ НААН України

 

Марек БАБІЧ,

доктор інж., професор кафедри селекції та біотехнологій свиней відділу селекції тварин та агроконсультацій Університету науки про життя в Люблині, Польща

 

Олександр РЕШЕТНІЧЕНКО,

директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури ОДАУ, доктор с.-г. наук, професор

Людмила ЗОЛОТАРЬ,

Головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового виробництва, технічної політики та безпеки праці управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації

 

Віктор МАСЛОВ,

керівник департаменту тваринництва ТОВ «Агропрайм Холдинг» Ізмаїльського району Одеської області

 

Андрій КАРАЙВАН,

директор ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» Болградського району Одеської області

11.30–14.00 Доповіді учасників конференції:
Іван ШЕЙКО

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСНИХ ПОРІД СВИНЕЙ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Лідія ПЕРЕТЯТЬКО

“СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПЛЕМIННОГО СВИНАРСТВА В УКРАIНI”

Людмила ГРИШИНА

«ВИКОРИСТАННЯ СВИНЕЙ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПIВ ВIТЧИЗНЯНОI СЕЛЕКЦII В СИСТЕМI ГIБРИДИЗАЦII”

Валентин РИБАЛКО

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ МЯСНИХ СВИНЕЙ»

Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНІ М’ЯСНІ КРОСИ У СВИНАРСТВІ»

Андрій ОНИЩЕНКО

«СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ»

Павло ВАЩЕНКО

«ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ МЯСНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ «БАГАЧАНСЬКИЙ» (УВБ-3) ПОРОДИ»

Володимир ЦИБЕНКО

«СТВОРЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ЛІНІЇ З ПОКРАЩЕНИМИ М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ»

Руслан СУСОЛ

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСНИХ ПОРІД СВИНЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Ігор РІЗНИЧУК

«ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ГОДІВЛІ СВИНЕЙ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ»

 Олександр РЕШЕТНІЧЕНКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СОРБЕНТІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ

Вадим ЛИХАЧ, Анна ЛИХАЧ, Ростислав ФАУСТОВ

«ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГЕПАСОРБЕКС» В ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ»

Сергій ЛУГОВИЙ

«СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД ЗА ГЕНАМИ СТSL ТА MC4R»

Володимир МЕЛЬНИК, Олена КРАВЧЕНКО

«СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ПОРОСЯТ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРОДИ І ВІКУ СВИНОМАТОК»

Олена КОГУТ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ РОДІВ СВИНОМАТОК В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ СВК АФ «МИГ-СЕРВІС-АГРО

Микола ПОВОД

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГІБРИДИЗАЦІЇ У СВИНАРСТВІ ЗА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА»

Діана АНДРЕЕВА

«ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ ІМУНОКАСТРОВАНИХ І НЕКАСТРОВАНИХ СВИНОК М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ»

Руслан ШВАЧКА

«ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА РІЗНИХ ТЕРМІНІВ ВІДЛУЧЕННЯ ПОРОСЯТ»

Микола КРЕМЕЗЬ

«ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК М’ЯСНИХ ЛІНІЙ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЇХ ПОЄДНАННЯ»

Олександр МИХАЛКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Олександр ТИЩЕНКО

«ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ГОДІВЛІ»

Микола Шпетний

«ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ НА ДОРОЩУВАННІ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ЙОГО ПЕРІОДУ»

В. ОГЛОБЛЯ

«ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ІРЛАНДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ»

Світлана УСЕНКО
Анатолій ШОСТЯ
Костянтин РОСЛЯКОВ

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СВИНЕЙ СУЧАСНИХ ГЕНОТИПІВ»

Марина СКРИПКА, Ігор ПАНІКАР

ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СВИНЕЙ СУЧАСНИХ ГЕНОТИПІВ НА ПРИКЛАДІ ДП «ДГ «ЮЖНИЙ»

Ірина ПОПОВА, Ніколь РЕШЕТНІЧЕНКО

«ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ЛЕПТОСПІРОЗУ СВИНЕЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Ірина ТКАЧЕНКО

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВЕДЕННЯ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ М’ЯСНИХ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Олександр ТАЦІЙ

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН ЗА ЇЇ ЧИСТОПОРОДНОГО РОЗВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННІ У СХРЕЩУВАННІ ПЛЕМІННОГО ТА ТОВАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

В’ячеслав МИХАЙЛОВ

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДО КОМФОРТНОГО УТРИМАННЯ СВИНЕЙ СУЧАСНИХ ГЕНОТИПІВ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА»

Олександр ЦЕРЕНЮК

 

Одеський державний аграрний університет

вул. Канатна, 99, м. Одеса,

Одеська область, Україна, 65039

Контакти:

Професор кафедри ТВППТ ОДАУ

Сусол Руслан Леонідович,

Тел.: + 38-067-919-84-82

E-mail: r.susol@ukr.net

Інші новини

Подати документи