Одеський державний
аграрний університет

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП з 10 жовтня по 10 листопада 2020 року

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП з 10 жовтня по 10 листопада 2020 року

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

з 10 жовтня по 10 листопада 2020 року

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

науково-педагогічного персоналу:

1.  Директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури – 1,0   ставка (1 особа)
2.  Завідувач кафедри польових і овочевих культур, доцент – 1,0   ставка (1 особа)
3.  Завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії, доцент – 1,0   ставка (1 особа)
4.  Завідувач кафедри епізоотології та паразитології  ім. проф. Атамася В.Я., професор – 1,0   ставка (1 особа)
5.  Завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин, доцент – 1,0   ставка (1 особа)
6.  Завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, професор – 1,0   ставка (1 особа)
7.  Завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин, доцент – 1,0   ставка (1 особа)
8.  Завідувач кафедри геодезії та природокористування, доцент – 1,0   ставка (1 особа)
9.  Професор кафедри обліку і оподаткування – 1,0   ставка (1 особа)
10.  Доцент кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я. – 0,9   ставка (1 особа)
11.  Доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин – 0,75 ставка (1 особа)
12.  Доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва – 0,75 ставка (1 особа)
13.   Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства – 1,0   ставка (1 особа)
14.   Доцент кафедри менеджменту – 1,0   ставка (1 особа)
15.   Асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики – 0,9   ставка (1 особа)
16.   Асистент кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин – 0,75 ставка (1 особа)

 

Вимоги до претендентів: відповідна кваліфікація за дипломом про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою науково-педагогічною спеціальністю, показники відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти в частині вимог до посад НПП.

Документи: заява на ім`я ректора, анкета, автобіографія (написані власноруч); дві фотокартки розміром 3×4 см; особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи); завірені ксерокопії (паспорта, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання); документи, які підтверджують підвищення кваліфікації; список наукових і навчально-методичних праць та винаходів; звіт про навчальну, наукову, методичну, виховну роботу; програма (проект) розвитку структурного підрозділу (інституту, факультету, кафедри) для кандидатів на посаду директора, декана, завідувача кафедрою.

Претендент на вакантну посаду особисто формує свою справу згідно наведеного переліку документів та подає її у повному складі в паперовій папці-швидкозшивачі до відділу кадрів Університету. Строк подання документів – один місяць. Питання житла обговорюється окремо.

Документи приймаються за адресою:

65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, відділ кадрів, 1 поверх, к.113 а.  

Додаткові  відомості про умови конкурсу за телефоном:  784-57-31 (відділ кадрів).

Наказ №184 від 12.05.21

Інші новини

Подати документи