Одеський державний
аграрний університет

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Запрошуємо прийняти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції  «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» яка відбудеться 15 – 16 червня 2022 року

Тематичні напрямки конференції

  1. Сучасні виклики топографо-геодезичної діяльності в Україні.
  2. Просторовий розвиток територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення.
  3. Ринок, оцінка, моніторинг та охорона земель.
  4. Практичні аспекти землеустрою в умовах відновлення територій.
  5. Еколого-економічні проблеми природокористування.

Умови участі в конференції та публікації тез

Мова конференції: українська, англійська

Форма участі: онлайн (платформа Zoom, посилання буде надіслано  за 1-2 дні до початку конференції)

Участь в конференції: безкоштовна

Матеріали конференції:   кінцевий термін подачі заявки та тез – 13 червня 2022 р.

Публікація збірника тез: до 18 липня 2022р.

Тези доповідей надсилати на е-mail: 3761077@gmail.com

Розміщення збірника тез буде на web-сайті:  https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/

Контактна особа:  Тетяна МОВЧАН, тел.: +38 068 799 61 78;   +38 095 081 49 95.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Обсяг матеріалів – 2-5 сторінки (формат – А4, гарнітура – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 0.75 см, поля – зверху, знизу, праворуч, ліворуч по 20 мм).
  • У лівому верхньому куті – УДК, прізвище та ім’я автора (авторів), посада, назва установи, місто, в якому розташована, держава; нижче – назва доповіді (великими жирними літерами по центру). Нижче – текст доповіді (тез). Бібліографічний список.

Форма заявки на участь за <<<посиланням>>>

 

Інші новини

Подати документи