Накази на зарахування

Денна форма навчання

Накази на зарахування за за кошти державного або місцевого бюджету

Зарахування для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодшого спеціаліста

Зарахування для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра

Накази на зарахування за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Зарахування для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодшого спеціаліста, ОС бакалавра
Зарахування для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста)

Заочна форма навчання

Накази на зарахування за за кошти державного або місцевого бюджету

Зарахування для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодшого спеціаліста
Зарахування для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра

Накази на зарахування за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Зарахування для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодшого спеціаліста, ОС бакалавра
Зарахування для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста)
Подати документи