Вступ до Аспірантури

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ

на підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ступеня доктора філософії (денна та заочна форма навчання) через аспірантуру на 2022-2023 навчальний рік за такими спеціальностями:

 

Код та найменування галузі знаньШифр та найменування спеціальностіЛіцензійний обсяг (особи)
07 Управління та адміністрування073 «Менеджмент»10
20 Аграрні науки та продовольство201 «Агрономія»15
20 Аграрні науки та продовольство204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»10
21 Ветеринарна медицина211 «Ветеринарна медицина»16
21 Ветеринарна медицина212 «Ветеринарна санітарія, гігієна і експертиза»3

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до закладу вищої освіти. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

 Документи для вступу до аспірантури:

  1. заява на ім’я ректора університету із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування;
  2. список і копії опублікованих наукових праць і винаходів;
  3. науковий реферат з обраної наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;
  4. особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС);
  5. копії диплома про закінчення ЗВО із зазначенням одержаної кваліфікації магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома), паспорта, ідентифікаційного кода;
  6. згоду на збір та обробку персональних даних;
  7. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  8. висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;
  9. витяг з протоколу засідання вченої ради факультету для осіб, які мають рекомендацію до вступу до аспірантури після завершення навчання;
  10. оригінали або завірені (приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності).

Строки прийому документів

Етапи вступної компаніїДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів18 липня 202218 липня 2022
Закінчення прийому заяв та документів16 серпня 202216 серпня 2022
Строки проведення вступних випробувань18-26 серпня 202218-26 серпня 2022
Термін оприлюднення

списків осіб, рекомендованих до зарахування

30 серпня 202230 серпня 2022
Терміни зарахування вступниківНе пізніше 31 серпня 2022Не пізніше 31 серпня 2022

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);

– з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти;

– додаткового вступного випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена у дипломі магістра.

Приймальна комісія

Одеського державного аграрного університету

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 кабінет № 101

тел.: (048) 785-10-43, (048) 722-27-28

Завідувач аспірантури 

Чорна Людмила Михайлівна

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 каб. № 205

(0482) 37-16-09

Подати документи