Odesa State Agrarian University

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Submit documents