Odesa State Agrarian University

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Submit documents