Одеський державний
аграрний університет

Дотримання вимог академічного плагіату

Дотримання вимог академічного плагіату

3 грудня 2020 року відбулась зустріч із здобувачами вищої освіти ОДАУ щодо дотримання вимог академічної доброчесності

Комісія ОДАУ з запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах провела онлайн зустріч на платформі Zoom зі здобувачами вищої освіти та співробітниками університету.

Особливу увагу на зустрічі було приділено питанням дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, зокрема:

– самостійне виконання кваліфікаційних робіт;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Крім цього було доведено порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт на ознаки наявності академічного плагіату.

Наголошено, що низький відсоток оригінальності робіт здобувачів вищої освіти ОКР  «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» є підставою для прийняття комісією рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на доопрацювання або видачу нового варіанта завдання.

Інші новини

Подати документи