Одеський державний
аграрний університет

ІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ»

Запрошуємо прийняти участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників та молодих науковців

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ»

яка відбудеться 8 – 9 грудня 2022 року

Конференція спрямована на обмін досвідом, вдосконаленні освітніх процесів та вирішенні проблем розвитку у галузі сільського господарства

Посвідчення № 488 від 09 листопада 2022 р.
Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

СЕКЦІЯ 1. Ветеринарна медицина. Ветеринарна гігіена, санітарія та експертиза

СЕКЦІЯ 2. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

СЕКЦІЯ 3. Агроінженерія.

СЕКЦІЯ 4. Геодезія та землеустрій.

СЕКЦІЯ 5. Агрономія. Захист і карантин рослин. Садівництво та виноградарство.

СЕКЦІЯ 6. Економіка. Облік і оподаткування. Менеджмент.

Умови участі в конференції та публікації тез

Мови конференції – українська, англійська

Форма участі: онлайн на платформі Zoom (посилання буде надіслано за 1-2 дні до початку конференції)

Участь в конференції: безкоштовна

Матеріали конференції: кінцевий термін подачі заявки та тез – 1 грудня 2022 р. публікація збірника тез на сайті: до 26 грудня 2022 р.

https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/

тези доповідей надсилати на е-mail: osaukn@gmail.com

 Реєстрація за посиланням: http://surl.li/drrxm

 Контактні особи:

 • Ольга Найдіч +380984030800,
 • Тетяна Мовчан +380950814995,
 • Крістіна Мажиловська +380936102951,

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг матеріалів – від 2 до 5 сторінок
 • Формат – Word (.doc, .docx),
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
 • Міжрядковий інтервал – 1.0, абзац – 1.25 см,
 • Поля по 2 см.

Редакційна група залишає право редагувати надані матеріали, а також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції та недотримання вищевказаних умов і не несе відповідальності за достовірність викладених фактів.

СТРУКТУРА ТЕЗ:

 • індекс УДК (кегль 14, вирівнювання з лівого краю)
 • назва тез (великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру);
 • ПІБ автора(-ів) (малі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання (назва установи, місто, держава). Обов’язково вказувати e-mail адреси всіх авторів.
 • Через інтервал основний текст тез – вирівнювання по ширині
 • список використаних джерел оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015, не більше 4-5 джерел. У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із зазначенням номера джерела.

Інші новини

Подати документи