Одеський державний
аграрний університет

Академічна доброчесність в ОДАУ

Академічна доброчесність в ОДАУ

За ініціативи проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Олексія ДАНЧУКА у Одеському державному аграрному університеті           21 жовтня 2021 року відбувся онлайн-семінар «Академічна доброчесність в ОДАУ». Академічна доброчесність вимагає, щоб і здобувач вищої освіти, і викладач, і дослідник почували себе вільними від руйнівного впливу корупції та академічного консерватизму. Проте, академічна доброчесність передбачає не тільки академічну свободу, але й відповідальність за кожне висловлене судження, оцінку, будь-який здійснений людиною вчинок.

В рамках зустрічі Ганна БАНДИШ доповіла про основні принципи дотримання академічної доброчесності у закладі вищої освіти. Значна увага була приділена поняттям плагіат, його типам та видам.

У роботі семінару приймали участь здобувачі вищої освіти І, ІІ (освітньо-професійних) і ІІІ (освітньо-наукового) рівнів, науково-педагогічні працівники університету також гаранти освітньо-наукових програм Галина ЗАПША (спеціальність 073 – «Менеджмент»), Євген ЮРКЕВИЧ (спеціальність 201 – «Агрономія»), Ігор ПАНІКАР (спеціальність 211 – «Ветеринарна медицина»), Руслан СУСОЛ (спеціальність 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

Інші новини

Подати документи