Головна » Відділ доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації фахівців » Підвищення кваліфікації фахівців та сприяння працевлаштування випускників

Підвищення кваліфікації фахівців та сприяння працевлаштування випускників

Підвищення кваліфікації фахівців у складі відділу доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації фахівців є навчальним підрозділом університету, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, наказів і розпоряджень ректора, Положення і проводить роботу у тісній взаємодії з управлінням аграрної політики Одеської облдержадміністрації, центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості.

Основними завданнями підрозділу є:

 • підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів господарств різних форм власності агропромислового комплексу України, яке визначається завданнями аграрного сектору з урахуванням вимог суспільства до кадрового забезпечення галузей, перспективи їх розвитку, сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності;
 • створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, ефективне сприяння забезпечення випускників першим робочим місцем та надання консультативної допомоги для їх адаптування до динамики попиту ринку праці на фахівців.

За роки існування відділу підвищили кваліфікацію понад 40 тис. спеціалістів сільського господарства, це керівники господарств, фермери, агрономи, зоотехніки, ветеринарні лікарі, інженери-землевпорядники, інженери-механіки, економісти, бухгалтери.

Підрозділом проводяться науково-практичні консультації з проблем сільського господарства. Слухачі вивчають економічні методи господарювання, інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур і утримання тварин, економічні основи ринкових відносин, правові основи функціонування сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, використовуються активні методи навчання: розгляд виробничо-економічних ситуацій, виїзні практичні заняття, науково-практичні конференції «круглі столи», розробка науково-технічних проектів, консультації тощо.

Студентами курсів підвищення кваліфікації є фахівці з вищою і середньою спеціальною освітою з числа керівників і спеціалістів обласних і районних сільськогосподарських органів, а також виробничих об’єднань, аграрних формувань з різною формою власності, підприємств переробної промисловості, фермерських господарств, фізичні особи.

Слухачам курсів, які виконали навчальний план і програму, університет видає свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Основними напрямами діяльності підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню випускників є:

 • налагодження співпраці та координація дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і потенційними роботодавцями (підприємствами, установами та організаціями) щодо реальних потреб ринку праці з метою підвищення ефективності сприяння працевлаштуванню випускників;
 • співпраця з рекрутинговими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • створення та накопичення банку даних підприємств, установ та організацій, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників. Використання мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій. Проведення аналізу попиту і пропонування на ринку праці;
 • інформування студентів і випускників про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці;
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також технології пошуку роботи та працевлаштування;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 • своєчасне реагування на відсутність підтвердження працевлаштування молодих спеціалістів на роботу згідно направлення;
 • надання випускникам, у яких питання працевлаштування залишається невирішеним, допомоги для реєстрації у службі зайнятості за місцем проживання;
 • оформлення документів по працевлаштуванню згідно діючого Порядку працевлаштування випускників;
 • вивчення кращого вітчизняного досвіду з питань сприяння зайнятості випускників вищих давчальних закладів.

Відділ доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, згідно Положення про відділ, отримує від деканатів інформацію про персональний розподіл випускників для оформлення направлень на роботу та ведення обліку працевлаштування випускників та від приймальної комісії університету інформацію про зарахування абітурієнтів на денну форму навчання.

Відділ звітує про свою діяльність перед керівництвом ОДАУ, Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету

В структурі даного підрозділу:

старший інспектор з підвищення кваліфікації – Ющенко Галина Михайлівна;

інспектор з сприяння працевлаштування випускників – Вітєнчук Вікторія Степанівна

Адреса відділу: 65039, м. Одеса, пров. О. Матросова, 6, каб.№301.

Телефон: (048) 722-32-64

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання