Головна » Структура » Загальні кафедри » Кафедра української мови та іноземних мов

Кафедра української мови та іноземних мов

Насакіна Світлана Вікторівна

Завідувач кафедри української та  іноземних мов

  Освіта: Закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (факультет романо-германської філології), за спеціальністю “Мова та література (англійська)”, аспірантуру в Одеському національному університеті по спеціальності 10.02.15-загальне мовознавство.

  Професійна діяльність: Захистила дисертацію на тему “Структура та функціональне навантаження власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів  ”  у  2014 р. та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство). Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

   З 2002 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах викладача, ст.викладача, доцента, та завідувача кафедри.

 Викладає дисципліни: “ Іноземна мова за професійним спрямуванням ”, “Наукова іноземна мова”   Контактна  інформація:  e-mail: sveteacher@ukr.net

      Кафедра української та іноземних мов забезпечує викладання української, латинської та іноземних мов (англійської, німецької) для студентів Одеського державного аграрного  університету усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “магістр”, а також аспірантів та здобувачів факультетів. Науково-педагогічні працівники викладають такі навчальні дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Наукова іноземна мова”, “Латинська мова”, “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Етика ділового спілкування”.

 

Історія кафедри

     Історія кафедри української та іноземних мов Одеського державного аграрного університету як самостійного структурного підрозділу розпочалася у  2005 р.  після реформування кафедри української та іноземних мов.

Перші згадки про кафедру іноземних мов можна знайти в архівних документах інституту 1930 – 1931 років.       У різні роки кафедру іноземних мов очолювали: ст.викладач Іваницький О.П., кандидат філологічних наук, доцент Рубінштейн Г.А., ст.викладач Лапшина Т.Г., кандидат філологічних наук, доцент Жаркіх О.Ю., ст. викладач Романюк Г.С.

Історія кафедри української мови починається зі здобуттям незалежності України. Кафедру української мови було організовано в 1996 р., посаду  керівника кафедри з першого дня існування займала старший викладач Колєнцова В.М.

Після об’єднання двох підрозділів ( кафедри іноземних мов та кафедри української  мови) значних успіхів було досягнуто у  той період, коли колектив очолила канд.пед.наук, доцент Колєнцова В.М. – талановитий українознавець, педагог і адміністратор. Саме цей період характеризується плідною участю співробітників кафедри у наукових конференціях різного рівня, на кафедрі проводиться значна науково-методична, виховна та організаційна  робота, захистили кандидатські дисертації: у 2012 р. — Сусол Лілія Олександрівна, у 2014 р. —Насакіна Світлана Вікторівна.

Склад кафедри

      До структури кафедри української та іноземних мов  входять секції:

  • .української мови; керівник – к.пед.н., доцент Колєнцова В.М.
  • англійської та латинської  мов;  керівник – к.філ.н., доцент Сусол Л.О.
  • німецької мови; керівник –викладач Цитович Е.О.

 

У даний період склад викладачів кафедри української та іноземних мов   представляють:

10 викладачів і 2 cт. лаборанти:

Завідувач кафедри, доцент Насакіна Світлана Вікторівна (кандидат філологічних наук)

Доцент Колєнцова Віра Михайлівна (кандидат педагогічних наук)

Доцент Коваленко Олена Анатоліївна (кандидат філологічних наук)

Доцент Сусол Лілія Олександрівна (кандидат філологічних наук)

Ст. викладач Івасюк Галина Михайлівна

Ст. викладач Фурман Ірина Анатоліївна

Ст. викладач Бєляєва Ніна Аркадіївна

Викладач Цитович Єльвіра Олегівна

Викладач Ходжикян Дарина Рафіковна

Викладач Шумська Ірина Анатоліївна

Старший лаборант Дейкун Ірина Сергіївна

Старший лаборант Прушинська Наталія Іванівна

Колєнцова Віра Михайлівна

кандидат педагогічних  наук, доцент

  Освіта: Закінчила Одеський державний  університет ім. І.І.Мечникова (філологічний факультет), за спеціальністю “Українська мова та література”.  

   Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 Теорія та методика навчання  ( українська мова)на тему: «Методика навчання правопису ветеринарних термінів( з використанням трилінговального зіставлення української, російської і латинської мов) (2006 р.)..

 З 1996  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді викладача, ст.викладача, доцента, та завідувача кафедри.

 Викладає дисципліну: «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Коваленко Олена Анатоліївна

кандидат філологічних  наук, доцент

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Освіта: Закінчила Одеський державний  університет ім. І.І.Мечникова (філологічний факультет), за спеціальністю “Українська мова та література”.  

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю10.01.01 – Українська література на тему: “Проблема конфлікту в поезії Т.Г.Шевченко” (2007 р.)..

 З 1996  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді викладача, ст.викладача, доцента,. проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

 Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», Етика ділового спілкування”.

 

Сусол Лілія Олександрівна

кандидат філологічних  наук, доцент

Освіта: Закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного  університету імені Івана Франка  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська). Соціальна педагогіка »

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю10.01.01 – Українська література на тему: “Необароковий компонент поетики Ліни Костенко”” (2012 р.).. Автор 5 наукових та науково-методичних праць.

 З 2002  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді викладача, ст.викладача, доцента.

 Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», Латинська мова”.Наукова іноземна мова”.

Івасюк Галина Михайлівна

Старший викладач

Освіта: Закінчила Одеський державний  університет ім. І.І.Мечникова (філологічний факультет), за спеціальністю “Українська мова та література”.  

Професійна діяльність:  З 1996  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді викладача, ст.викладача.

 Викладає дисципліну: «Українська мова за професійним спрямуванням».

Фурман Ірина Анатоліївна

Старший викладач

Освіта: Закінчила Одеський державний  університет ім. І.І.Мечникова (філологічний факультет), за спеціальністю “Українська мова та література”.  

Професійна діяльність:  З 2007  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді викладача, ст.викладача.

 Викладає дисципліну: «Українська мова за професійним спрямуванням».

Бєляєва Ніна Аркадіївна

Старший викладач

Освіта: Закінчила Одеський державний  університет ім. І.І.Мечникова (факультет романо-германської філології), за спеціальністю “ Німецька мова та література “,

Професійна діяльність:  З 2000  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді  ст.лаборанта, викладача, ст.викладача.

 Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Російська мова».

Цитович Єльвіра Олегівна

Викладач

Освіта: Закінчила Одеський державний  університет ім. І.І.Мечникова (факультет романо-германської філології), за спеціальністю “ Німецька мова та література “,

Професійна діяльність:  З 1997  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді   викладача. Автор 5 наукових та науково-методичних праць.

 Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,Латинська мова”.

Контактна  інформація:  e-mail : tsytovych.ed@gmail.com. 

 

Шумська Ірина Анатоліївна

Викладач

Освіта:  Закінчила факультет іноземних мов Ізмаїльського  державного педагогічного інституту , отримала спеціальність “ Іноземні мови “

Професійна діяльність:  З 1997  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді  ст.лаборанта,  викладача.  Отримала міжнародний сертифікат з англійської мови європейського рівня В2 (ESOL International).

 Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,Наукова іноземна мова”.

Контактна  інформація:  e-mail : ira.od.ua7@ukr.net

 

Холжикян Дарина Рафиківна

Викладач

Освіта: Закінчила факультет іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університета імені К.Д.Ушинського. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Філолог. Викладач англійської мови та зарубіжної літератури» та здобула кваліфікацію магістра.

Професійна діяльність:  З 2017  року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді   викладача.

 Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,Наукова іноземна мова”.

Контактна  інформація:  email :darina.khadzikian@ukr.net

 

Задача кафедри – професійна підготовка висококваліфікованих фахівців аграрного сектора, спроможних органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними та фаховими знаннями з української, англійської, німецької мови.

Кафедрою української та іноземних мов проводиться весь перелік занять з мовної підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів. Навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені навчальною і методичною літературою, більшість якої підготовлена викладачами кафедри.

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри: тел. (048)734-79-74

Кафедра: тел. (048)734-79-74

Електронна адреса: mova.kafedra.odau@ukr.net

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання